altairicar

Just another WordPress.com site

probleme, probleme, solutii…

pe martie 21, 2012

Doinita Paingu propune problemele primei editii a Enigmatic Club-ului…Ne vom adapta cerintelor zilei si urmatoarea data problema zilei va aparea pe facebook.com, pagina Ora copiilor odata cu propunerea acesteia in direct…Perseverati!

Acum -analizati, la treaba!

1.Patru prieteni au ajuns în toiul nopții la malul unui râu. Pentru a ajunge la gară și a urca în tren ei trebuie

să treacă de partea cealaltă a râului, traversând un pod de frânghie, care ține maxim două persoane. Având o singură lanternă și mișcându-se cu viteza celui mai lent, cum ar putea să reușească să treacă toți de cealaltă parte și să urce în tren. Se știe că: Mihai trece singur podul în 1 minut, Andrei în 2 minute, Sandu în 4 minute, iar Marcu – în 5 minute și că au o rezervă de timp de 12 minute. 2. Nuferii de pe un lac cresc zilnic, dublând suprafața pe care o acoperă. În câte zile se acoperă toată suprafața lacului, dacă în 5 zile se acoperă un sfert din suprafața lui? 3. Piciul manâncă un borcan de dulceață în nouă minute, iar karlson de doua ori mai repede.

În cât timp manâncă ei toata dulceața din borcan împreună?

4. Un inginer vine la lucru cu trenul în fiecare dimineață la ora 8.00, exact la aceeași oră, la gară sosește automobilul în care el urcă și pleacă la fabrică. În una din zile, inginerul a sosit în gară la ora 7.00 și s-a pornit in întâmpinarea automobilului, l-a întâlnit în drum și a ajuns la fabrică cu 30 minute mai repede ca de obicei.

La ce oră a întâlnit inginerul automobilul? 5. În 2 zile, 4 găini fac 7 ouă. Câte ouă fac 8 găini în 4 zile?

SUCCES…

Magdalena Marandiuc e una din noile membre ale echipei de proiect…Mai mult, e profesorul anului la Orhei…Mai mult, e activa, inteligenta, un bun generator de idei…Si nu numai…Citeva din ideile de ultima ora ale  Dnei Profesoare (anume asa, cu majuscula!) va propunem in cele ce urmeaza…

Mă plimb printre oameni, ii aud foarte des cum se plîng:  nu sunt bani, nu sunt slujbe bine plătite, banii nu ne ajung, după ce venim de la muncă nu mai avem timp şi energie pentru dezvoltarea noastră personală, pentru evoluţia noastră, pentru corpul nostru, mintea şi sufletul nostru…

Este mult mai comod să aştepţi să ţi se spună ce să faci decît să te ridici cu  responsabilitate şi să faci singuri alegerile în viaţa ta. Din cauza aceasta, elevii merg cuminţi la şcoli şi fac ce li se spune, ascultă de profesori şi se comportă cum ,, trebuie”. Apoi, ajunsi la maturitate nu au aproape nici o abilitate cu adevărat necesară dezvoltată, aleargă disperaţi (dupa modelul descris!) după o ,,slujbă” care să le permită să-şi plătească facturile şi să iasă o zi din weekend în oraş…

Viitorul aparţine oamenilor care aleg să se autoeduce, să îşi dezvolte abilităţile şi talentele pînă la gradul de măiestrie şi apoi să ofere valoare lumii…

Aşadar, e timpul pentru schimbare. Ce schimbăm? E timpul ca toate şcolile să devină de calitate, unde toţi elevii să spună:

 – îmi place enorm şi merg la şcoală cu o mare plăcere zi de zi;

–  învăţ lucruri care mă vor ajuta în viaţă;

–  am progresat mult datorită şcolii.

Toţi profesorii să spună:

–  îmi face plăcere să activez în această instituţie;

–  sunt tratată cum merit pentru profesionalism;

–  îmi place cum co-evaluăm munca elevilor împreună cu aceştia;

–  disciplina nu reprezintă o problemă.

O lacună regretabilă a şcolii noastre tradiţionale, de care ne dăm seama tot mai mult, dar care încă persistă, constă în atenţia prea sumară, chiar insuficientă, acordată comunicării şi colaborării eficiente în relaţiile lider şcolar – profesor – elev – părinte.

E timpul pentru schimbare și schimbarea vine de la noi!!!

 Magdalena Marandiuc, LT Ioan Luca Caragiale, Orhei

P.S. Imi place…Deloc original (declaram de zeci de ani start schimbarii si…uitam apoi de impactul aesteia…dam alt start, s.a.) dar foarte adevarat…Magdalena vorbeste despre o schimbare profunda, o schimbare care stim de ce, pentru ce  si mai ales pentru cine o facem…(a nu face abstractie de faptul ca printe cei care trebuie sa se schimbe suntem si NOI… ). DOAMNE AJUTA!

Anul 2010 ne-a adus oameni noi in echipa: Violeta Popovici-Bujor, pe atunci profesoara la liceul Vasile Alecsanri si Violeta Ciuntu-Samson, pe atunci invatatoare la gimnaziul nr.68 din Dobruja…Primul lor proiect comun a fost Tabara de la Piatra – Neamt, Romania…A urmat apoi un alt proiect, realizarea caruia a avut loc la Constantin si Elena, Bulgaria in toamna anului 2011…O analiza succinta va propun managerii de proiect in cele ce urmeaza…

Managmentul succesului-un proiect de succes

Vîrsta adolescenţei este etapa ontologică ce se caracterizează printr-o plăcere cognitivă de a proiecta scopuri îndrăzneţe, însă destul de depărtate de posibilul acţional în înfăptuirea lor. Un sprijin în conştientizarea liniilor de forţă în stabilirea paşilor reali în drumul spre o carieră este necesar şi poate crea acea atitudine de asumare a fiecărui moment în devenire ca pe o etapă necesară în autorealizare. Întocmai aceasta este viziunea modernă asupra succesului ca atitudine, ca poziţionare a personalităţii în funcţie de scopurile stabilite şi de posibilitatea de acţionare.

Adolescenţii care şi-au ales de timpuriu vocaţia sunt cei care cunosc şi tind în permanenţă spre succes, pentru ei viaţa viitoare este definită de performanţa în domeniul ales, iar eşecul ar putea să le dărîme piramida de vise, aruncîndu-i într-un haos motivaţional şi deformîndu-le percepţia asupra autorealizării. Pentru ei, existenţa unui program care să-i sprijine în conştientizarea aspectelor latente ale experienţelor care nu se ridică la înălţimea aşteptărilor, este necesar şi util.

Şcoala ca principală instituţie de promovare a valorilor individuale folosește competiţia ca formă de dezvoltare a personalităţii. În fapt, concurenţa este generatorul de frustrări individuale, deformări ale imaginii de sine, pornind încă de la stereotipurile verbale folosite în şcoală: trebuie să fii cel mai bun, altfel nu rezişti… se observă o tendinţă de a crea un model robotizat de om al viitorului care trebuie să fie mereu în vîrf – ori această perspectivă este eronată şi conduce cu siguranţă spre eşec şi anxietate profesională (se merge prea mult pe standarde relative, cerîndu-se performanţe cantitative şi forţînd individualităţile să gîndească în limitele impuse fără a încerca un „skip” personal calitativ). Iată de ce apare problema că tinerii de vîrstă şcolară din Republica Moldova nu posedă competenţele necesare pentru a face faţă tuturor provocărilor de pe piaţa muncii şi în viaţa socială.

În acest caz apare întrebarea: de  ce există această problemă? Răspunsul îl găsim în recentele schimbări de pe piața mondială a muncii care solicită din partea tinerilor abilități de lucru excelente și în plus dificultățile de comunicare elev-elev aduce la violență în societate pentru că tinerii nu posedă abilitatea de a vorbi și a asculta activ.

Problema dată se manifestă acolo unde tînărul trebuie să se prezinte, să asculte activ, să gîndească ca un învingător şi să caute soluţii inteligente.

 La moment Republica Moldova se află într-o situație social-economică greu de depășit. Sînt afectate toate domeniile vieții și categoriile sociale, principalii suferinzi rămînînd a fi copiii și tinerii.

            Ca rezultat avem tineri care nu posedă abilități de a vorbi, de a asculta activ și abilități de lucru excelente. Ei nu pot alege calea spre succes.

            Prin urmare, apare violența, sărăcia, sporește migrarea tinerilor, numărul lor fiind din ce în ce mai mare. Este trist și îngrozitor, ceea ce ar trebui să ne alarmeze, astfel încît să nu lăsăm ca lucrurile să se agraveze. E timpul să acționăm, fiecare în parte și cu toții împreună!

În acest sens s-a derulat proiectul ,,Managmentul succesului” în perioada 23.12.2010-30.12.2010 la Piatra Neamț, România şi 31.10.2011-05.11.2011 la Albena, staţiunea Sf. Constantin şi Elena, Bulgaria. Proiectul a vizat motivarea și ghidarea elevilor din învățămîntul de masă întru dobîndirea abilităților practice necesare în alegerea conștientă a carierei, în stabilirea scopurilor de dezvoltare personală și realizarea lor prin modul cum s-a organizat, desfășurat și realizat întreaga paletă de activități.

Scopul proiectului, raportat la cele cinci laturi ale fiinţei umane, este ca fiecare participant:

– fizic: să-şi dezvolte un organism sănătos, entuziasm pentru activităţi, obiceiuri bune şi sănătoase;

– social: să-şi dezvolte calităţi de lider, încredere în sine, responsabilitate, acceptarea altora şi o atitudine pozitivă faţă de sexul opus;

– mental: dezvoltarea unei gîndiri creative, afirmarea de sine şi convingeri personale;

– emoţional: să-și dezvolte stabilitate şi auto-încredere, cît şi încurajarea bunei dispoziţii şi a simţului de împlinire;

– spiritual: să-și dezvolte principii sănătoase.

Profesorii antrenaţi în acest proiect şi-au orientat năzuinţele spre:

ü  valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui participant pentru a sprijini dezvoltarea armonioasă a sănătăţii şi personalităţii;

ü  lărgirea orizontului de cultură generală şi stimularea interesului pentru diferite domenii;

ü  îndrumarea şi dezvoltarea înclinaţiilor individuale, a aptitudinilor şi talentelor. Orientarea pentru pregătirea carierei;

ü  educarea unor înalte calităţi moral-cetăţeneşti şi estetice;

ü  integrarea în viaţa socială şi formarea unui comportament civilizat;

ü  organizarea raţională a timpului liber, cît mai plăcut şi util;

ü  formarea competenţelor specifice unor domenii extraşcolare şi definirea talentelor, aptitudinilor;

ü  crearea unor abilităţi şi capacităţi necesare orientării în momentele de schimbare survenite în existenţa individuală şi socială;

ü  reclădirea interioară a personalităţii pe o axă valorică altruistă.

În activitățile de realizare a proiectului am avut la bază următoarele obiective specifice încurajarea participanţilor la schiţarea unei imagine clare despre ceea ce doreşte să devină în viitor şi să realizeze în viaţă; formarea competențelor manageriale, organizatorice și de participare activă; oferirea posibilităților de comunicare publică și de relaționare interpersonale; crearea posibilităților de utilizare a unei limbi străine; sporirea încrederii în propria persoană și în șansele de reușită profesională prin oferirea unor tehnici precise de solicitare a unui loc de muncă (alcătuirea unui CV, tehnica interviului etc.); cunoașterea asemănărilor și diferențelor socio-culturale ale țărilor implicate în proiect.

În cadrul proiectului ,, Managmentul succesului” au fost antrenaţi în activităţi atît elevi din instituţiile preuniversitare din Republica Moldova, cadre didactice, cît şi părinţi. Trayningul organizat cu cadre didactice şi părinţi, tematica fiind ,, Comunicarea asertivă”,  i-au implicat şi mai mult pe părinţi în problemele învăţămîntului preuniversitar.

La Piatra Neamț pe parcursul a trei zile au avut loc ședințe cu temele: „Ce este succesul?”, „Obstacole în calea succesului”, „Povestea succesului”, „1001 motive să-ți dorești succesul”, „Balanța personalității de succes”, „Arborele resurselor”, „Clepsidra succesului” și „Eu, succesul și ceilalți”. Aceste ședințe au avut ca scop identificarea surselor motivaționale personale și dezvoltarea lor în sensul atingerii performanțelor într-unul din domeniile de activitate alese.

Pe lîngă ședințele cu carater instructiv s-au desfășurat și activități distractive. Acestea au presupus implicarea totală a elevilor implicați în proiect. Elevii se pregăteau pe parcursul zilei, iar spre seara deja se realizau diverse concursuri, fie între fete și băieți, fie între echipe mixte.

 În cadrul programului au fost incluse şi excursiile. În cadrul proiectului desfășurat la Piatra Neamț am organizat o zi de excursie. Traseul a inclus vizitarea a două mănăstiri Agapia și Văratic. La Mănăstirea Agapia am avut ocazia să vizităm și casa-muzeu Alexandru Vlăhuță, iar la mănăstirea Văratic am vizitat mormîntul poetei Veronica Micle. Următorul popas l-am facut la Humulești unde am avut deosebita plăcere de a ne plimba printre personajele lui Ion Creangă și a sta la sfat pe prispa casei scriitorului. Si ultimul popas l-am facut la 500 m altitudine, deasupra rîului Ozana, la Cetatea Neamț. Acolo ne-am simțit transpuși în timp și spațiu.

Una din excursii din Bulgaria a fost Mănăstirea Ortodoxă Sf.Constantin şi Elena. Legenda spune că apele izvorului din inima mănăstirii au puteri miraculoase… Oraşul Nesebr, un oraş istoric care se află sub protecţia  UNESCO, vestit prin bisericile  şi cetăţile sale, un loc de o frumuseţe imposibil a fi descrisă. Din adîncurile timpului principalele îndeletniciri ale locuitorilor erau pescuitul şi meşteşugăritul, omul aflîndu-se în armonie cu natura. Tot atit de impresionantă a fost excursia în or. Balcik,la Castelul RegineiMaria. locul unde natura se împleteşte ideal cu construcţiile istorice din teritoriu. Oraşul Varna, fostul Odesos, pe care l-am vizitat, a rămas în memoria noastră pentru mult timp… La fel, excursiile din România: mănăstirile Văratic și Agapia, casa lui Ion Creangă de la Humulești și Cetatea Neamț.

Impresiile aduse pe meleagul Republicii Moldova sunt:

Cherdevară Violeta, LT ,, Mihai Eminescu”, cl a XII-a, Chişinău ,,Nu particip prima dată la şcoala ,, ALTAIR”, dar de data aceasta, activităţile de matematică au fost combinate cu diverse trayninguri, unde am învăţat multe lucruri ce nu le ştiam. Am înţeles că de fapt eu posed deja unele abilităţi transferabile şi netransferabile, neavînd studii superioare, aş putea să mă încadrez pe piaţa muncii aplicînd aceste abilităţi. Am realizat un curriculum vitae, ne-am distrat de minune! A trecut 2 ani de atunci, dar îmi aduc aminte cu nostalgie de acele clipe. Mi-am făcut prieteni noi, din raionul Teleneşti, LT ,,Lucian Blaga”, din municipiul Chişinău LT ,, V. Alecsandri”, LT,, N. Dadiani”.

Condrea Mihai, LT „Vasile Alecsandri”, clasa a XII-a, Chișinău „Proiectul „Managementul succesului” reprezintă pentru mine un arsenal întreg de cunoștințe pe care le-am acumulat, care îmi vor fi utile în dorința mea de a reuși să devin un bun economist. Dat fiind faptul că s-a derulat proiectul în perioada de iarna, am avut deosebita plăcere să vad locurile frumoase ale României în „feeria iernii”. Și nu în ultimul rînd aș vrea să menționez că  am cunoscut persoane noi, colegi noi, cu care sînt sigur că voi colabora pe viitor.

Botnari Laura, elevă în clasa a X-a C, LT „I.L.Caragiale”, Orhei ,,Acest proiect ne-a trezit dorinţa de a cunoaşte mai detaliat tradițiile Bulgariei. Am fost uimiți de frumusețea locurilor, de amabilitatea localnicilor. Această vacanţă va ramîne mereu în memoria fiecăruia din noi.”

Harea Alina, elevă în clasa a X-a C, LT „I.L.Caragiale”, Orhei ,,Cînd abia am aflat despre călătoria în Bulgaria eram nerăbdătoare să aflu ce prezintă acest proiect. Conducătorul nostru, dna profesoară Magdalena Marandiuc, ne-a facut o mică prezentare despre proiect, despre activităţile care ne aşteaptă. Colectivul ce a făcut ca acest proiect sa fie relizabil a fost unit si competent de a duce un trayning, o şedinţă. De cînd am ajuns pe pamîntul bulgar am rămas păacut surprinsă de felul cum am fost întîmpinaţi şi trataţi pe tot parcursul acestei călătorii. Varietatea de monumente istorice, arhitecturale si religioase, Mănăstirea Constantin si Elena, Mănăstirea Aladja, orașul Balcik , Palatul regal și grădina botanică, Orașul Nesebr,   fiind doar o parte din atracţiile turistice ale Bulgariei, ne-au inoculat dorinţa de a reveni într-o zi, poate la vară. Ne-au rămas în memorie plimbările pe „nisipurile de aur” de pe litoralul Mării Negre și toate evenimentele petrecute în perioada aceasta, totul datorită proiectuui „Managementul succesului”. Mulţumim organizatorilor, Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport Chişinău, şcolii ALTAIR şi aşteptăm cu nerabdare următoarea invitaţie…”

 

       Violeta Popovici-Bujor, DGETS

         Violeta Ciuntu-Samson, gimnaziul nr.68

ATENTIE! Dna profesoara Lidia Fortuna de la LT Waldorf, participanta la Forumul de idei pedagogice Dialoguri chisinauiene participa la un concurs international…Cu una din lucrarile proprii, inedita, despre care autoarea spune ca ” a fost aleasa din  vre-o 50 de lucrari…. pana la urma am luat ceva ce intriga si şocheaza intr-o oarecare masura”…

FITI ACTIVI, NU TAGADUITI SA LUATI ATITUDINE, VOTATI!

https://www.facebook.com/boesnerschweiz?sk=app_186492204793052&app_data=5786

 SUCCES, LIDIA…MERITI MAI MULT DECIT CREZI!
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: