altairicar

Just another WordPress.com site

Istorie de dragul unui viitor…

În vara anului 1994, la Ivancea, a avut loc prima ediţie a Taberei Specializată de Matematică competetivă, care la acea vreme se numea ,, Alfa 1994”.

În anul 1998 Tabăra Specializată de Matematică şi-a căpătat numele de botez ,,ALTAIR” (de la numele unei stele din constelaţia Vega dar şi de la abrevierile care confereau alte dimensiuni ocupaţiilor ( Aspiraţie, Libertate, Talent, Altruism, Ingeniozitate, Raţiune).

Al şaselea an Tabăra Specializată de Matematică îşi realizează activităţile în Bulgaria. In acest an activitatile Scolii de Vara ALTAIR 2012 (mai mult decit matematica!) se vor realiza in statiunilr Constantin si Elena, Sozopol…

ALTAIR 2012, BALCHIK

In luna august 2011 Alina Albot, participanta la multe din editiile ALTAIR, a vorbit la Conferinta din august a cadrelor didactice din mnicipiul Chisinau.Mă numesc Albot Alina, şi sunt o fostă elevă, formabilă a Taberei Specializate de ;atematică ALTAIR.  Pot spune că am crescut împreună cu această tabără şi zicind acest lucru nu mă refer numai la vîrstă ci şi la multiplele posibilităţi pe care le-am avut aici: de a mă dezvolta intelectual, spiritual, de a deveni Personalitate… Cadrul organizatoric al taberei a creat oportunităţi de autocunoaştere, prin crearea de situaţii noi, altele decât cele din şcoală, au permis cimentarea relaţiilor cu colegii de clasă/şcoală/oras şi posibilitatea de a cunoaşte noi colegi, de a interacţiona în diverse  activităţi.

totdeauna gata…(anul 2000, director de serie Ludmila Turcanu)

Surprinzător este să-i descoperi altfel pe profesori, pareau atât de cunoscuţi si iata-i într-un alt cadru: orele din foişor, activităţile de seară, urcatul pe munte,  scufundările în mare,  o grijă aproape  maternă uneori atât de binevenită.Pentru prima data Tabara Specializată de Matematică s-a desfăşurat în anul 1993 în vacanţa de primăvară la gimnaziul nr.10 „Ştefan cel Mare”, astăzi LT „M. Viteazul”. În continuare activitatea taberei s-a extins atît în mai multe localităţi din ţară cît şi peste hotarele ei, în ţări precum România, Ucraina, Bulgaria, Rusia şi Turcia. În tabără elevii au avut ocazia nu doar să se familiarizeze cu cultura altor popoare (obiective turistice, bucătării naţionale, limbă şi folclor) dar şi să promoveze tradiţiile naţionale. In acest an autorii acestui proiect pot spune cu mîndrie, că au ajuns la ediţia cu numarul 100…

Pe parcursul multor ani  datorită specificului taberei, lucru aprofundat cu elevii, este vizibil efortul şi calitatea prestatiei  profesionale a cadrelor didactice implicate în proiect, ramine frumoasă relaţia între membrii catedrei municipale de matematică – colaborare, susţinere şi efort continuu. A evoluat relaţia în interiorul grupului de profesori, sporadic au fost cooptaţi profesori de la alte discipline: istorie, limbă română, limbă engleză, informatică, fizică, profesori care au propus activităţi didactice diversificate…

Suceava, ultima tabara cind am trecut frontiera fara vize, fara stres, fara emotii si nervi…

A devenit altul intresul copiilor de a se implica în activitatea taberei: discipol apoi animator .

Posibilitatea de a participa la mai multe ateliere, activităţi, oportunitatea de a-si pune in valoare potentialul ( multilateral, de cele mai multe ori!) permite conştientizarea unei mai bune integrări în societate şi  o contribuţie conştientă în autoformare…

Coloritul inedit şi spiritul deosebit a fost determinat şi menţinut de animatorii grupurilor care au fost atît profesori mentori, dar şi elevi care  odată deveniţi formatori îşi împărtăşesc propria experienţa noilor generaţii: Leonid Pavlov, actualmente student, Olanda, Gabriela Cocieru, actualmente studentă, UFSM Chişinău, Igor Axînti, actualmente student Franţa, fraţii Călin şi Cornel Dicusară, Călin Ţurcanu, Doina Sclifos, Rodica Timotin, Nadina Policarpov, Ana Băbălău, Romana Mînzat, Ana Popa, actualmente studentă USMF, Chişinău, Mariana Popa, Angela Paireli.

Experienţa acumulată pe parcusul anilor permite îmbunătăţirea calitativă a activităţii Taberei. În baza sugestiilor parvenite de la elevi, părinţi şi profesori în cadrul lucrărilor atelierului „Management educaţional ” care s-a desfaşurat la data de 11 august  2011,  propunem ca  pe viitor Tabăra Specializată de Matematică „ALTAIR să evolueze în Şcoală de Vară „ALTAIR”, fondată pe aceleaşi principii de bază. Proiectul Managementul Succesului din anul 2011 a  fost mult mai complex.

Albena , baza Fish-Fish a Ministerului Educatiei din Bulgaria, director de seri P.Lachi

SCOPUL PROIECTULUI:

 • crearea şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat, cooperare şi cunoaştere reciprocă între elevi, părinţi şi  profesorii  antrenaţi în realizarea proiectului;
 • asigurarea pentru generaţia în creştere a unor oportunităţi, realităţi, cadru de formare, altul decît cel academic instituţionalizat – şcoala –  care să răspundă la necesităţile de autocunoaştere, autorealizare, împlinirea ca oameni de succes.
 • dezvoltarea relaţiei de colaborare între cadre didactice, părinţi şi elevi din unităţi şcolare, ţări diferite;
 • respectarea în activităţile de formare a principiului unitate prin diversitate.

OBIECTIVELE PROIECTULUI :

 • să promoveze  performanţa fiecărui participant, succesul, fără a afecta colaborarea cu alţii;
 • să asigure posibilitatea de cunoaştere reciprocă a elevilor prin intermediul activităţilor didactice realizate de profesori, elevi actuali şi foşti olimpici;
 • să antreneze participanţii în activităţi de matematică competitivă, inclusiv Concursul  ABC;
 • să creeze condiţii în care participanţii,indiferent de statutul propriu, şi-ar dezvolta competenţe de comunicare asertivă;
 • să asigure participanţilor oportunităţi de formare a comportamentului proactiv;
 • să cultive respectul faţă de Ţară, natură, de mediul ambiant;
 • să desfăşoare activităţi educative în comun, găsind modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor cu referinţă la anumite teme de interes comun;

  Mamaia, 2008, zile grozave de iarna (cine, doamne merge iarna la Mamaia, numai noi…). Mai tineti minte Sabla, Perla, mormanele de zapada de la podul Ovidiu…

 • să contribuie la formarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei;
 • să implice elevii, părinţii lor şi cadrele didactice în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular;
 • să contribuie la formarea unei imagini proprii corecte, punînd în valoarea personalitatea fără a afecta relaţia cu altul (managementul diversităţii).

Dacă în Tabăra de matematică se studia prioritar matematica, Şcoala de vară ALTAIR propune posibilitatea de lucru a unui spectru mai larg de discipline şcolare.  Detaliul esenţial al acestui proiect este propunerea de către profesorii-educatori a unor cursuri adiţionale, complementare disciplinei şcolare, a unor tratări mai înguste sau domenii restrânse, dar care să prezinte un interes major pentru elevi prin metodologia abordării, suportul propus pentru lucru, metodele de predare, subiecte incitante cu interes şi utilitate pentru viaţa cotidiană.

Cînd spuneam că Proiectul Managementul Succesului era ceva mai complex ma refeream şi la faptul că se va încerca includerea copiilor cu diferite vîrste, de diferite naţionalităţi şi etnii, dar şi a unor copii cu nevoi speciale. În acest mod, elevii vor deveni mai toleranţi, prietenoşi, comunicativi şi lipsiţi de stereotipuri, respectînd în activităţile de formare principiul unitate prin diversitate.
Ne propunem să antrenăm în activităţile şcolii de vară şi elevi de vârstă mare, care au dat dovadă în alte situaţii de calităţi organizatorice, şi care la rândul lor pot să-şi asume rol de animatori în activităţile distractive ale taberei sub supravegherea directă a profesorului educator. Apropierea ca vârstă şi statutul de elev al animatorului, capacităţile organizatorice, credem pot contribui la crearea unui cadru de receptivitate, de feed-back pozitiv în activităţi.

Alina Albot, ex-eleva la LT Nicolae Iorga, Chisinau

 

Sfintul Gheorghe, inainte de premiere…

Reclame
Lasă un comentariu »

Felicitari celor care si-au luat cu brio astazi examenul (altfel nu putea fi!)…

Astazi au sustinut interviul de performanta pentru acordarea gradului didactic superior  citiva membri ai echipei de icarieni-altairisti…

Au demonstrat ca sunt pregatiti, inteligenti, plini de spirit, muncitori si BUNI, FOARTE BUNI!

FELICITARI din partea colegilor, elevilor discipoli (admiratorilor, de ce nu?!)…

La mai mult si la mai mare!

 

Lasă un comentariu »

Formare de formatori pentru…o vacanţă în siguranţă…

Joi, 24.05.2012, ora 16:00, în incinta Gas Natural Fenosa, unii din profesorii implicati in realizarea  Proiectului educaţional „Prin auto- şi intercunoaştere spre competenţe într-o lume a cunoaşterii” au participat la sesiunea de formare a formatorilor pentru alt proiect, parte componenta a primului: „O vacanţă în siguranţă”.

Moderatorii atelierului de formare, dna Ludmila Motrescu , şef secţie Marketing şi relaţii publice, dna Irina Guţu , responsabil de Proiectul „Eficienţă Energetică” şi dl Lilian Cernalevschi , responsabil Calitate şi mediul ambiant, au desfăşurat o activitate instructivă cu privire la importanţa respectării normelor de securitate electrică în vederea conştientizării necesităţii de a adopta un comportament adecvat în situaţii cotidiene.

În cadrul atelierului a fost pus la dispoziţia formabililor un suport de curs ce va fi utilizate ulterior in lucrul cu elevii: materiale didactice ilustrative şi video, exemple din activitatea practică a distribuitorului de energie electrică, precum şi date statistice din ultimii ani.

Pe parcursul sesiunii de formare am studiat situaţii concrete în baza exemplelor propuse, am prezentat variante de abordare şi soluţii, am acumulat cunoştinţe care vor fi mai apoi diseminate printre viitorii participanţi, elevi si parinti,  la Şcoala de vară „ALTAIR 2012”.

Parteneriatul cu Gas Natural Fenosa este o experienţă inedită de colaborare a echipei cadrelor didactice de la Centrul Municipal de Excelenta, implicati in realizarea Scolii de vara  ALTAIR 2012, cu un reputat agent economic. Este o veritabila interferenta de interese a sectorului public cu cel privat, o conlucrare reciproc avantajoasa în scop de promovare a cunoaşterii şi respectarii normelor de securitate electrică, de determinare a soluţiilor de eficienţă energetică…

Atelierul s-a bucurat de succes, participanţii apreciindu-l drept actual si util. Considerăm că temele prezentate vor fi interesante pentru toti beneficiarii Şcoalii de vară „ALTAIR 2012”.

Mulţumim partenerului Gas Natural Fenosa pentru ospitalitate.

Este un exemplu de  investitie care nu poate sa nu dea rod, de colaborare care demonstreaza interes pentru ziua de maine, pentru viitor, de parteneriat benefic intregii comunitati…

Familiarizarea elevilor ciclului primar, gimanzial şi liceal cu noţiunile de securitate electrică în cadrul Scolii de vara ALTAIR 2012 va fi realizata de formatori deschisi pentru recunoasterea si solutionarea problemelor din domeniu.

Instruirea acestora cu privire la importanţa respectării normelor de securitate electrică în vederea conştientizării necesităţii de a adopta un comportament adecvat în situaţii cotidiene a fost un obiectiv al formarii, care numaidecit se va regasi ulterior in activitatea actualilor formbili cu elevii si adultii din proiect…

Felicitari pentru atitudinea pozitiva si nelipsita de interes reciproc a partenerilor de Proiect!

Elena Rusu, manager de Proiect

2 Comentarii »

Locuri disponibile la data de 22 mai 2012 la Scoala de vara ALTAIR 2012…

Locuri disponibile la ALTAIR 2012 la data de 22.05.2012, Sozopol

Tel. 069055428

1.

20.06-30.06

Dîmovscaia Galina

20

2.

30.06-10.07

Pîrţac Mariana

30

3.

10.07-20.07

Lucia  Argint

50

4.

20.07-30.07

Marandiuc Magdalena

30

5.

30.07-09.08

Popovici Ludmila

30

6.

09.08-19.08

Bujor-Popovici Violeta

50

Locuri disponibile la ALTAIR 2012 la data de 22.05.2012, Constantin si Elena

Tel. 068949097

1.

08.06 -18.06

Bouros Elena

50

2.

16.o6 – 26.06

Rusu Elena

70

3.

24.06 – 04.07

Popa Larisa

50

4.

02.07 – 12.07

Rusu Elena

30

5.

10.07-20.07

Mînzat Aurelia

50

6.

18.07-28.07

Cojocari Nina

100

7.

26.07-05.08

Miricinschi Ion

50

8.

03.08-13.08

Băbălău Angela

100

9.

11.08-21.08

Samson Lilia

100

Locuri disponibile la ALTAIR 2012 la data de 22.05.2012, Albena

Tel. 079568969

1.

13.06 -23.06

Rusu Angela

50

2.

21.o6 – 01.07

Arvinte Lidia

50

3.

29.06 – 09.07

Popa Ana

50

4.

07.07 – 17.07

Lachi Paulina

50

5.

15.07-25.07

Vangheli Virginia

70

6.

23.07-01.08

Druţă Olga

50

7.

31.07-10.08

Laşcu Aliona

50

8.

08.08-18.08

Gangan Ana

30

Lasă un comentariu »

Parteneriat in beneficiul Mariei sale, COPILUL…

Partenerul oficial al Scolii de vara ALTAIR 2012 in anul acesta este Gaz Natural Fenosa, director dna Silvia RADU. Salutam implicarea unei companii reputate pe piata energetica din Republica Moldova. Recunostinta dnei Ludmil Motrescu, coordonator al proiectului ALTAIR 2012: Vacanţă în siguranţă!

In scopul asigurarii principiului transparentei va invitam sa luati cunostinta cu proiectul dat. Joi, 24 mai, ora 15.00 invitam formatorii din proiectul dat la o sesiune de formare, locatia – sediul GAS UNION FENOSA…

SUCCESE!

 

Obiectul proiectului

Familiarizarea elevilor ciclului primar, gimanzial şi liceal cu noţiunile de securitate electrică în cadrul tabereri de vara ALTAIR 2012.

Instruirea acestora cu privire la importanţa respectării normelor de securitate electrică în vederea conştientizării necesităţii de a adopta un comportament adecvat în situaţii cotidiene.

Scopul proiectului

Cunoaşterea şi respectarea în viaţa cotidiandiana de către grupurile ţintă a normelor de securitate electrica. Diminuarea numărului de incidente în rândurile populaţiei, cauzate de către necunoaşterea sau nerespectarea acestora. Cultivarea abilităţilor de apreciere a riscurilor în situaţii ipotetice.

Instruirea unor „consilieri de securitate electrică”, capabili să asigure, pe bază de voluntariat, derularea continuă a instruirii cu privre la tema proiectului.

Format

Sesiuni de formare şi instruire interactivă flexibilă pentru grupuri definite conform criteriului de vârstă. Sesiunile vor fi derulate iniţial de formatori delegaţi de la Î.C.S. Red Union Fenosa S.A. pentru o perioada de 7 zile.

Pe durata perioadelor respective aceştea vor asigura şi instruirea formatorilor voluntari, care vor continua  realizarea obiectivelor proiectului de faţă în cadrul tuturor ediţiilor taberei ALTAIR-2012.

Echipa de proiect şi partenerii

 1. Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.

ü  Motrescu Ludmila, şef secţie MK şi RP

Cernalevschi Lilian (Tcaciuc Vitalie), responsabil de securitatea instalaţiilor, protecţia muncii şi apărarea civilă

ü  Guţu Irina, responsabil de proiectul  „Eficienţă energetică”

ü  Student (Guţu Irina)

ü  Student  (Guţu Irina)

 1. Partener:

ü  Direcţia Generală „Educaţie, Tineret şi Sport” a CM Chişinău.

 

Nr crt Categoria de cheltuieli Cantitate    
Materiale promoţionale
Banner 1
Chipiuri albe   cu marca comerciala 1800
Tircouri albe   cu marca comerciala ü    Minimum   5 pentru formatori;ü    +Pentru   formatorii-parteneri;
Pix alb cu   marca comerciala 1800
Blocnotes cu   mesaj de sec.el. 1800
Calendar de   buzunar 1000
Suport tehnic şi material
Proiector 1
Laptop 1
Ecran 1
Aparat de   fotografiat 1
Prelegere la   tema securitaţii electrice (.ppt) 1
„Colorează”.   Set de desene cu mesaje de securitate electrice 1000 pagini  
Set de placate   la tema securităţii electrice 35
Ghid de   securitate electrică 2000
„Identifică   pericolul”. Set de imagini pentru activitate practică. 1
Formular  de ancheta pentru evaluare 1800  
Filmele la temă:„Aventurile în   lumea securităţii electrice”.

„Adevărul   şocant”.

2
Cărti, alte   publicatii.
Caiet de desen
Creioane   colorate
Punguţe cu   dulciuri 1800
Premii
Diplome 800
Altele, de la   depozit
Transport 5
Cazare 5
Diurnă pentru formatorii delegaţi(alimentare) 5
Viză de intrare în Republica Bulgaria pentru   formatorii delegaţi 5
Comunicare 2 articole in   presa scrisa
Altele

Activităţi planificate

Sesiuni interactive în grupuri conform orarului prestabilit. Activităţi practice pentru verificarea cunoştinţelor. Organizarea unui concurs de desen (ciclul primar) pentru un mesaj selectat la alegere în carul fiecărei dintre ediţiile taberei. (Desenele premiate vor fi folosite în camapniile ulteriorare.) Derularea unei victorine şi a unui concurs de scenete pentru ilustrarea unui mesaj de securitate electrică (ciclul gimnazial şi liceal).

 

Calendar

01.06.2012 – 20.07.2012

IUNIE

IULIE

Odihnă şi securitate eletrică

I II III IV V VI VII
01.06-08.06
08.06-15.06
15.06-22.06
22.06-29.06
29.06-06.07
06.07-13.07
13.07-20.07

*** Calendarul detaliat pe ediţii urmează să fie elaborat împreună cu partenerul, în funcţie de numărul mediu de participanţi la fiecare dintre ediţii. Termen de realizare: 31.03.2012.

Indicatori

ü  Numărul de participanţi la proiect.

ü  Numărul de apariţii în presă.

ü  Cheltuieli reale.

Rezultate imediate

Cunoaşterea noţiunilor de bază despre energia electrică, beneficiile pe care le oferă omenirii, dar şi pericolele pe care le prezintă pentru viaţă.

Însuşirea principalelor norme de siguranţă personală în raport cu instalaţiile electrice şi aparatele de uz casnic ce funţioneaza de la sursa de energie.

Impact

Însuşirea deprinderilor de a identifica situaţiile de pericol. Adoptarea unui comportament corespunzător, bazat pe respectarea normelor de securitate electrică în viaţa cotidiană.

Postimplementare

Se presupune că, la realizarea cu succes a activităţilor asumate în cadrul proiectului, acesta ar putea fi reluat automat la ediţiile următoare ale taberei ALTAIR până la exiprarea acordului de colaborare dintre Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. şi Direcţia Generală „Educaţie, Tineret şi Sport” a CM Chişinău.

În acest caz, anual vor fi reevaluate cheltuielile aferente, în funcţie de activităţile propuse pentru realizare.

***În cazul deplasării responsbilului de proiectul „Eficienţă energetică”, acesta va derula activităţi similare la tema respectivă.

Coordonator de proiect: Ludmila Motrescu, MK şi RP.

Lasă un comentariu »

Enigmatic club are editia I finalizata…Cind incepe a II-a?!

Ura, prima editie a Concursului Enigmatic club e deja istorie…

Ca si orice concurs care se respecta Enigmatic club are si cistigatori…

Desigur, au cistigat toti participantii…

Desigur, a cistigat teren si interes Proiectul…

Totusi, cineva a fost CEL MAI BUN…CEI MAI BUNI…( pina la urma, echipa de proiect a hotarit sa fie nu unul, ci patru elevi cu cele mai frumoase rezultate…)

GRIGORE RUSU a cistigat marele premiu, o foaie la SOZOPOL…

ROMANIUC DAN IMPREUNA CU BODEAN ALEXANDRU au cistigat premiu o foaie la ALBENA…

COJOC CONSTANTIN a cistigat premiu o foaie la CONSTANTIN SI ELENA…

FELICITARI!

FELICITARI!

FELICITARI! FELICITARI! FELICITARI! FELICITARI!

Lasă un comentariu »

Enigmatic club culege roadele…

La 22 mai, ora 16.00 incepe emisiunea in care vor fi facute totalurile Proiectului educational

Enigmatic Club, ianuarie – mai 2012.

Parteneri:

Centrul Municipal de Excelenta, DGETS

Emisiunea Ora copiilor, Casa Radio

Teatrul Licurici

Patinoarul ICE Bravo

Gas Natural Fenosa

Dna Alexandra Tcacenco, conferentiar doctor, USM,

autoare a culegerii de poezii Cu ochii plini de ceruri

Managerii de proiect si autorii de concept,

 dna Tamara Curtescu-Marinciuc, sef sectie Directia generala educatie, tineret si sport a Consiliului Municipal Chisinau,

 dna Alexandra Tarus, redactor al emisiunii Ora copiilor, Radio Moldova,

aduc sincere multumiri profesorilor care au contribuit la initierea si realizarea Proiectului educational Enigmatic Club si partenerilor cu care au colaborat.

 1. Popovici-Bujor Violeta
 2. Rusu Elena
 3. Bouroş Elena
 4. Pribega Tatiana
 5. Miricinschi Ion
 6. Miricinschi Maria
 7. Sali Larisa
 8. Popa Larisa
 9. Mînzat Aurelia
 10. Mînzăraru Nina
 11. Botnari Ina
 12. Ceban Stela

Felicitari copiilor care s-a implicat in identificarea solutiilor, in special celor care au cistigat marele premiu – o foaie gratis la ALTAIR 2012…Ascultati emisiunea si veti afla cine sunt acesti norocosi…

Nr.

Numele Prenumele

Clasa

Instituția

Ediția I-a

20.05. 2012

Ediția a II-a

27.05. 2012

Ediția a III-a

03.04. 2012

Ediția a IV-a

15.05. 2012

Ediția a V-a

22.05. 2012

Total

Rusu Grigore

Cl.a VI-a

LT ,,Ion Creangă”

7 p.

6 p.

13 p.

13 p.

13 p.

52 p.

Dan Romaniuc

Cl. a III-a

LT ,, Ştefan cel Mare”

6 p.

13 p.

13 p.

6 p.

38 p.

Alexandru Bodean

Cl. a III-a

LT ,, Ştefan cel Mare”

3 p.

13 p.

13 p.

6 p.

35 p.

Cojoc Constantin

LT ,,Hyperion”

7 p.

7 p.

10 p.

24 p.

Musteață Cristina

LT ,, Dimitrie Cantemir”

3 p.

13 p.

16 p.

Vasilcan Adrian

LT ,,Traian”

7 p.

7 p.

14 p.

Chelea Natalia

Cl.a XI-a

LT ,, Lucian Blaga”, Telenaşti

10 p.

10 p.

Tulgara Maria

Cl. a VIII-a

LT ,,Onisifor Gibu”

6 p.

6 p.

Ojog Vadim

Cl.a VI-a

LT ,,Ion Creangă”

6 p.

6 p.

Batîr Doina

6 p.

6 p.

Cojoc Daniela

LT ,,Hyperion”

3 p.

3 p.

6 p.

Musteata Patricia,

LT ,, Dimitrie Cantemir”

3 p.

3 p.

Ţîcu Gabriela

Cl. a III-a

LT ,, Ştefan cel Mare”

3 p.

3 p.

Lesi Mancos

LT ,,Nicolae Iorga”

3 p.

3 p.

Popov Dan

LT ,,Ion Creanga”

3 p

3 p.

Lasă un comentariu »

Managementul si elaborarea proiectelor, training pentru echipele de proiect 2012…

Idei, proiecte, planuri, sugestii pentru imbunatatire…Si un formator extraordinar de la Academia de Administrare Publica, reputata Tatiana Savca…

Lasă un comentariu »

Albena 2012, baza de intremare Brigantina…

Hotelul este in preajma parcului si stadionului, are piscina si capacitate de 100 de locuri pentru lotul din Chisinau, fiecare camera pentru 2-3 participanti. Discoteca si  jocurile din program  sunt pentru toti participantii la tabara internationala… Liniste, confort si programul de formare interesant…

Manager de proiect: prof. Tatiana Pribega

Echipa de proiect: Virginia Vangheli, Aliona Lascu, Lidia Arvinte, Elena Babin, Angela Rusu, Paulina Lachi, Ana Gangan, Ana Popa.

Programul orientativ il gasiti pe www.altairicar.worldpress.com, tel. intrebari suplimentare: 079568969.

Excursiile din program vor fi organizate la dicizia fiecarui grup in parte.

Autocarele cu care vor merge participantii sunt confortabile…

Optional poate fi vizitat Delfinariul (atentie, nu intra in program!)

Lasă un comentariu »

Constantin si Elena 2012, hotelul GEOLOG

Hotelul este in preajma Gradinii Botanice, are piscina cu ape termale, capacitatea de 300 de locuri, fiecare camera pentru 2-3 participanti. Restaurantul, terasa, salile de fitnes, discoteca si de jocuri sunt la parter… Plaja are 40 de umbrele in zona hotelului Sirius. Liniste, confort si programul de formare interesant…

Manager de proiect: prof. Elena Rusu

Echipa de proiect: Elena Bouros, Larisa Popa, Nina Cojocari, Aurelia Minzat, Angela Babalau, Lilia Samson, Ion si Maria Miricinschi, Ina Botnari.

Programul orientativ il gasiti pe www.altairicar.worldpress.com, tel. intrebari suplimentare: 068949097. In una din seri participantii vor avea o intilnire cu Maria Sa, MAGICIANUL…

Excursiile din program vor fi organizate la Manastirile Constantin si Elena, Aladja, Capul Kaliakra…

Autocarele cu care vor merge participantii sunt confortabile…

Optional poate fi vizitat Delfinariul (atentie, nu intra in program!)

Lasă un comentariu »