altairicar

Just another WordPress.com site

Nota Bene! cu Lucia Argint (cunoaste-ti obirsiile…)

pe iulie 31, 2012
      16 august 2012 – 130 de ani împlinește clădirea Liceului  nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia (Blocul vechi al Liceului Gh. Asachi din Chișinău)    În toiul verii, Chișinăul este vizitat de numeroși turiști străni, mulți dintre care sunt curioși a descoperi specificul culturii autohtone.   De cele mai dese ori curiozitatea oaspetelui străin este satisfăcută doar cu vizitar…ea  orașului Cricova, a cetății Soroca sau în cel mai bun caz  a complexului istoric Butuceni din Orheiul Vechi…. Puțini cunosc însă, că o promenadă de seară prin centrul capitalei noastre, poate oferi informații mult mai curioase și interesante pasionaților de istorie locală. Evident, orașul Chișinău, din punct de vedere istoric sau arhitectural nu se poate compara cu Odesa, Iași sau Kiev, dar.., în cazul cînd scoți din anonimat mici frînturi din trecutul unor case de pe straduțele vechi ale Chișinăului, imaginația despre trecutul orașului  începe să joace, iar orașul prinde  noi culori obținînd șarmul său irepetabil.   Cîte evenimente istorice legate de edificiile istorice ale localităților basarabene rămîn anual  trecute cu vederea, doar din considerentul că prea puțin se cunoaște, puțin se publică, puțin se interesează și se promovează…. La mijlocul lui august 2012, una dintre clădirile istorice ale orașului Chișinău, împlinește 130 de ani de la darea sa în exploatare. Este vorba de vechea clădire a fostului Liceu  nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia (actualmente blocul școlii primare a Liceului Teoretic ”Gh. Asachi”) de pe strada Pușkin, colț cu strada București  oferită pentru utilizare la 16 august 1882. Este o clădire care a supraviețuit multor epoci istorice regimuri politice și schimbări sociale din Basarabia. Este clădirea care modest ascunde faptul că  în trecut a fost vizitată de fețe monarhice, de cunoscute personalități ale timpului și numeroase delegații străine de pe toate continentele, Modestă, păstrează amintirea celora pe care i-a petrecut  în viața matură  și care au deveniț peste ani nume notorii în diverse domenii atît la nivel local cît și regional și internațional. A venit timpul să acordăm atenție nu doar celor care au fost produsul unei astfel de școli de prestigiu, ci clădirii care a găzduit și mai găzduiește instituția cu cele mai vechi tradiții din Basarabia. Datele istorice susțin că clădirea Liceului nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia fost construită pe o parte a satului Hrușca, unul din cele șase sate pe moșiile cărora a fost întemeiat Chișinăul modern. Ideea construcției unei clădiri speciale pentru necesitățile Liceului nr.1 de fete din Chișinău a aparținut reprezentanților nobilimii din Basarabia, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Pînă în anul 1882, liceul de fete fondat încă la 8 martie 1864, era nevoit să arendeze spații  în casele din centrul  orașului, care de cele mai multe ori nu satisfăceau numărului de eleve dar în primul rînd necesităților unei instituții de învățămînt.   Implicați în proiectul construcției acestei clădiri au fost  figuri de seamă ale vieții publice locale, oameni cu greutate în Basarabia  la sfîrșitul secolului al XIX-lea Or, în martie 1880, Uprava Gubernială a Zemstvei din Basarabia în urma unei decizii comune  îi acordă reprezentantului Consiliului Epitropal al Liceului nr.1 de fete a Zemstvei  din Basarabia,  N.I. Semigradov 5000 de ruble, pentru a procura teren de pămînt pentru construcția unei clădiri special pentru liceul de fete din or. Chișinău. Iar la 2 mai 1880, președintele Consililui Epitropal al Liceului nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia Alexandru M. Kotruța a încheiat  un contract  cu nogustorul din Orhei Haim-Maroco Fihman, pentru procurarea unei cantități mare de var nestins, pentru lucrările de construcție a liceului de fete.. Adesea se produce o eroare, afirmându-se că autorul proiectului pentru acest liceu a fost arhitectorul A. Bernardazzi. Cu toate acestea, maestrul a contribuit doar la capela liceului de fete unită la clădirea liceului – actualmente Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, iar autorul real al proiectului clădirii şi al devizului a fost arhitectul rus G. F. Lonsky, originar din Odesa, ca a fost special invitat cu această ocazie și salarizat cu 800 ruble pentru proiectul arhitectural prezentat. Uprava Zemstvei Guberniale din Basarabia, a semnat un contract și cu inginerul – constructor Nicolai Konstantinovici Apostolopulo (moșier din Saharna, cunoscut filantop basarabean) care a fost angajat ca responsabil pentru lucrările de construcție a clădirii.  În ajutor nobilului Apostolopulo, a fost delegat arhitectorul Zemstvei Guberniale – Kurkovsky, care avea drept sarcină să asiste toate etapele construcției.    De asemenea Uprava Zemstvei Gubeniale a organizat o comisie  specială pentru construcția Liceului nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia. Unul dintre cei mai activi membri ai acestei comisii s-a doovedit a fi nobilul basarabean Mitrofan Vasilievici Purișchevici , care  semna contracte necesare și ducea evidența cheltuielilor necesare construcției edificiului. Pe parcurs, în  proceul construcției, în calitate de consultanți au fost invitați și arhitectorii Kramarenco și Șeidivandt. Construcția clădirii a fost realizată în timp record – la 24 mai 1881, a fost pusă piatra de temelie a clădirii liceului pentru fete al zemstvei, iar la 1 iulie  1882 – construcţia clădirii a fost încheiată. Odată cu începutul costrucției, dar și pe parcurs clădirea a fost asigurată  (în caz de incendiu) de către Tovărășia de asigurări ”Salamandra”, destul de populară la acel timp în or. Chișinău. Spre exemplu către finisarea lucrărilor la 3 august 1882, Salamandra a sigurat clădirea liceului cu 30452 ruble (în argint). Cheltuelile legate de construcția acestei clădiri au constituit  12338813 ruble, (130.000 ruble oferite de Uprava Zemstvei din Basarabia). Construcţia acestui locaş pentru necesităţile instituţiei (fondate în 1864 de L. Beliugova) în oraşul Chişinău a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale Chișinăului sf. sec. al XIX-lea.  Clădirea se deosebea de restul clădirilor din Chișinău din acea perioadă. Clădirea liceului reprezenta una dintre cele mai moderne şi originale construcţii destinate unei instituţii de învăţământ mediu. Edificiul a fost construit în două etaje, amplasat la colţul cartierului, ridicat pe un plan unghiular, cu faţadele aliniate la liniile roşii. Prin colţul teşit, orientat spre intersecţia străzilor, se afla intrarea oficială în clădire, sub forma unui portic din două coloane ale ordinului doric, pe care se sprijină balconul etajului. Atrăgea atenție scările monumentale de marmură albă, încălzirea centrală realizată de caloriferele metalice a firmei franceze Gaillard Haillot din Paris. Arhitectura clădirii, organizarea interioară, sălile de studii (40 de săli), luminoase şi spaţioase, bine aerisite, satisfăceau întru totul necesităţile unei instituţii de învăţământ, care, în scurt timp, şi-a obţinut denumirea de Liceul nobilimii.   La 3 august 1882, pentru Sfințirea și deschiderea oficială a locașului, Comisia responsabilă de construcția clădirii a acordat 800 ruble de argint. De asemena s-a plătit 100 ruble pentru instalarea blazonului și a frontispiciului, s-au procurat 4 clopoței etc.   Darea în exploatare a clădirii liceului a fost susţinută de slujbele şi liturghia citită în toate bisericile oraşului. De rând cu acestea, în cinstea evenimentului, oficialităţile locale, reprezentanţii Zemstvei, nobili din Basarabia au organizat din banii lor un fourshete pompos.   La deschiderea clădirii, la 16 august 1882, prezenți au fost majoritatea nobililor Basarabiei, reprezentanți ai Zemstvei guberniale din Basarabia, numeroși invitați și oaspeți oficiali. În discursul ținut în această zi, președintele Upravei Zemstvei Guberniale – A.M. Kotruță,, a propus  ca deviza ce ar putea înfrumuseța fațada clădiri să fie ”Spei suae patria dedit ” (Dăruie Patriei – a tale speranțe). Au mai luat cuvînt profesorul de religie a instituției A.M. Parhomovici  și  Arhiepiscopul Pavel, care a indicat că după ceremonia de sfințire a acestei cădiri,  ea va deveni la sigur simbolic un locaș al Domnului. La Sfințirea clădiriii ce s-a început la la orele 11 dimineața, au asistat gubernatorul Basarabiei  M. M. Koniar, președintele  Nobilimii Basarabene –  I.E.Katargi, vice-gubernatorul S.F. Tanscago, președintele Upravei Zemstvei Guberniale – A.M. Kotruță, reprezentanți  a  Consiliului  de învățămînt mediu din Basarabia, membrii Consiliului de Epitropi a Liceului nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia, profesori etc. Slujba de sfințire a clădire a fost realizată de Arhiepiscopul Pavel (Pavel Lebedev), pentru care această slujbă – a reprezentat ultima slujbă oficială pe teritoriul Basarabiei. Slujba era susținută de corul de elev a instituției.   Festivitățile au continuat în sala de festivități a liceului la început  au premiate cele mai merituoase eleve ale  liceului care s-au evidențiat în anul de învățămînt 1881-1882 de către  profesorii liceului  I. Karaman și  I. Klosovschii, după care a urmat  o masă  festivă. Cu toate acestea lucrările asupra finisărilor licrărilor de construcție și amenajare au continuat încă cîteva luni, după deschiderea oficială. Arhitectorul-inginer N. C. Apostolopulo fiind responsabil pentru finisarea lucrărilor asupra acoperișului, decorarea pereților  exterior din partea  curții lui Kucicov, canalizarea, sala de gimnastică, finisarea apartamentului pentru directoarea liceului, dar ș sădirea unui număr de copaci de calitate bună în zona trotuarului ce ocupa suprafața clădirii liceului etc.    Pe parcurs, clădirea Liceului nr.1 de fete a Zemsvei din Basarabia a devenit o carte de vizită a Chișinăului  atît în perioada La Belle Époque cît și în primele decenii a sec. al XX-lea, imaginea ei fiid imortalizată în diverse cărți poștale illustrate și calendare. La începutul secolului al XX-lea, din partea curţii a fost alipită Capela „Sf. Nicolae”, autorul căreia, se presupune, este M. Seroţinski. Accesul are loc de pe palierul scării de la etaj, sub capelă fiind un spaţiu folosit în calitate de sală sportivă de iarnă. Interioarele erau luminate prin ferestre mari înalte, pereţii fiind decorați cu chipuri de îngeri pe la colţuri. Actualmente, Capela „Sf. Nicolae” serveşte în calitate de sală mică de festivităţi, a cărei păreți exterior este într-o stare gravă decât cea a clădirii bătrânului liceu.   Pe parcursul istoriei sale, clădirea liceului a suportat diverse situaţii dificile şi periculoase pentru existenţa sa. Liceul nr.1 de fete din Chișinău, de mai multe ori, putea fi închis din cauza deficitului de bani sau a circumstanţelor politice și istorice din Basarabia, iar clădirea dată în gestionarea altor instituţii de stat a suportat reorganizări atunci când se schimbau regimurile politice. A servit drept lazaret pentru soldaţii răniţi în Primul Război Mondial, a fost ocupată temporar de trupele albgardiste în 1918, iar în timpul Războiului al Doilea Mondial a suportat atât cutremurul de pământ din 1941, cât si transformarea parţială a primului nivel în grajd pentru caii armatei germane în retragere. În perioada sovietică, în primii ani după război a servit drept sediu vremelnic, atît pentru scoala de fete cît și pentru scoala nr.4 de băeți, pentru  internat și orfelinatul de copii, iar la sfîrșitul anilor 70, pentru această clădire s-au dat lupte birocratice, cu scopul de a obţine localul pentru Sovietul municipal sau Palatul pionierilor etc.   Pe parcursul timpului a purtat diverse frontispicii: Liceul nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia, Liceul comercial de fete ”Regina Maria” din Chișinău, Școala Medie Moldovenească nr.1 ”Gr. I. Kotovski” etc., dar ca și în trecut clădirea veche a Liceului nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia (actualmente clădirea școlii primare a Liceului Teoretic româno-francez ”Gh. Asachi”), așteaptă modest la intersecția a două stăzi din centrul capitalei să i se descopere istoria originală pentru ai aprecia obiectiv valoarea.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: