altairicar

Just another WordPress.com site

„MICII CERCETAŞI” – PROIECT DE CERCETARE A ORAŞULUI SOZOPOL, autor: Ciuntu-Samson Violeta, învăţător, Gimnaziul nr.68

pe august 2, 2012

Efectivul de elevi:  clasele I-II, 20-30 iulie 2012

1.    TITLUL PROIECTULUI: „Micii cercetaşi”

2.    REZUMAT

Proiectul propus tinde să soluţioneze o problemă majoră cu care se confruntă cadrele didactice atunci cînd desfăşoară actul educaţional. Este vorba de insuficienţa timpului şi a cadrului natural în învăţarea prin descoperire anume la orele cu caracter ştiinţific. În acest sens se va urmări: (1) Dezvoltarea capacităţii de explorare∕investigare a realităţii prin folosirea unor competenţe interdisciplinare; (2) Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, de lucru în echipă a tuturor.

Activităţile din cadrul proiectului se vor derula în perioada 20-30 iulie, în tabăra de vară ALTAIR 2012, or.Sozopol. Rezultatul acestora va consta în diverse colecţii realizate de elevi, precum şi a diverselor aplicaţii, desene, interviuri.

3.    DESCRIEREA PROBLEMEI ABORDATE ȘI JUSTIFICAREA PROIECTULUI


         Contextul problemei. „Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile” (Pestalozzi)

Anume învăţarea prin descoperire, prin interacţiunea directă cu mediul înconjurător stă la baza curriculumului actual. Principala strategie didactică, care răspunde tuturor cerinţelor şi care totodată este şi cea mai recomandată de specialiştii în domeniu, este metoda proiectelor de cercetare, deoarece are la bază cercetarea, căutarea, descoperirea de către elevi a unor răspunsuri la multiplele întrebări care-i preocupă.

Elevilor mici le plac foarte mult activităţile de grup sau de echipă. Acestea pot fi diverse: de la găsirea răspunsului unei probleme până la realizarea diferitor postere, cărţi etc. Proiectele de cercetare trebuie tratate un pic altfel decît orice activitate de echipă. Foarte des nu se reuşeşte prea multe în cadrul lecţiilor.

O altă problemă majoră, de care cred că ne lovim 80-90% dintre noi, este lipsa spaţiului, activitatea noastră didactică desfăşurîndu-se în săli de clasă, acolo unde elevii au posibilitate să acumuleze cunoştinţe utilizînd materialul didactic video, audio sau planşe didactice.

Identificarea problemei. Insuficienţa resurselor de diferit fel (materiale, şi financiare, şi temporale etc.) pentru realizarea cu succes a învăţării prin descoperire, cunoaşterea realizîndu-se nemijlocit în sânul naturii.

Justificarea proiectului. Proiectul „Micii cercetaşi” vine să completeze activităţile de învăţare prin descoperire, într-un fel poate să anticipeze lucrul la anumite subiecte ce ţin de disciplina Știinţe.

Pe de o parte elevii vor cunoaşte specificul geografic al oraşului Sozopol, pe de altă parte vor acumula cunoştinţe utile în cadrul orelor de Știinţe.

În acelaşi timp nu exclud faptul că elevilor nu le-ar prezenta interes însărcinările propuse. Pe de altă parte ar putea exista şi bariera lingvistică în comunicarea cu localnicii.

4.    DESCRIEREA BENEFICIARILOR ȘI GRUPURILOR ŢINTĂ ALE PROIECTULUI.


Reieşind din specificul obiectivelor şi activităţilor proiectului „Micii cercetaşi” Grupurile ţintă ale proiectului sunt:

Elevii claselor I-II antrenaţi în tabăra de vară Altair 2012

Părinţii elevilor care îi însoţesc în tabără

Cadre didactice implicaţi în activităţile taberei Altair 2012

Beneficiarii proiectului sunt:

Elevii claselor I-II, prin faptul că vor propaga experienţa în cadrul grupului de elevi de unde vin.

Cadrele didactice pentru că vor putea implimenta diverse metode la clasa cu care lucrează.

5.    SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI.


 

         Scopul proiectului îl constituie acumularea cunoştinţelor ce ţin de relief şi lumea vie prin prisma naturii oraşului Sozopol, Bulgaria.

Obiective generale:

v   Dezvoltarea capacităţii de explorare∕investigare a realităţii prin folosirea unor competenţe interdisciplinare.

v   Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, de lucru în echipă a tuturor.

Obiective specifice:

  • Să-şi dezvolte abilitatea, din perspective multiple, de a analiza probleme şi de a identifica soluţii variate;
  • Să formeze şi să dezvolte calităţi morale şi de voinţă: hotărârea, perseverenţa, tenacitatea, corectitudinea, curajul, voinţa, stăpânirea de sine, disciplina, simţul estetic, încadrarea în colectivitate.
  • Să-şi dezvolte maleabilitatea faţă de opinii noi individuale sau de grup şi să folosească constructiv elementele comune
  • 6.    PLANUL DE ACTIVITĂŢI ȘI METODELE  DE IMPLEMENTARE ALE PROIECTULUI.

         Proiectul va include desfăşurarea următoarelor activităţi:

Nr.

Activitate

Scopul

Acţiuni

Resurse

1 Pregătirea generală pentru implementarea proiectului Pregătirea acţiunilor necesare pentru realizarea cu succes a proiectului – Introducere în managementul şi elaborarea proiectului de cercetare.

– Organizarea grupului, formarea echipelor şi distribuirea sarcinilor- Spaţiul necesar de lucru

– Consumabile2Cercetarea în terenDezvoltarea capacităţii de explorare∕investigare a realităţii prin folosirea unor competenţe interdisciplinareEchipa geografilor:

– Cercetarea formelor de relief

– Alcătuirea colecţiei de roci

– Aprecierea distanţei fără instrumente

– Semnalizarea apelor

– Observarea faunei şi florei

– Analiza profilului economic al or.Sozopol şi ocupaţiile populaţiei

Echipa naturaliştilor:

Cercetarea tipurilor de sol

– Colectarea probelor de sol

– Urmărirea şi semnalarea deşeurilor menajere

– Observarea şi notarea zonelor de teren împădurit

– Semnalarea zonelor atmosferice încarcate cu fum.Consumabile

3Evaluarea şi prezentarea proiectuluiDezvoltarea aptitudinilor de comunicare, de lucru în echipă a tuturor- Sinteza materialelor şi a informaţiei acumulate

– Prezentarea informaţiei colectate

– Premierea participanţilor la proiectConsumabile

Diplome

Metodele de implementare ale proiectului:

Activitatea

Metode de implementare

Activitatea 1.

Pregătirea generală pentru implementarea proiectului

Reevaluarea planului de acţiuni şi planificarea activităţilor.

Lucrul în echipă

Planificarea activităţilor conform proiectului

Activitatea 2.

Cercetarea în teren

Cercetarea

Observarea

Analiza

Colectarea materialelor

Selectarea informaţiei

Interviul

Conversaţia

Activitatea 3.

Evaluarea şi prezentarea proiectului

Activităţi organizatorice

Lucrul pe echipe

Prezentarea

Sinteza

 

 7.    DESCRIEREA REZULTATELOR AȘTEPTATE


În rezultatul participării active a elevilor în cadrul activităţilor din proiect şi realizând calitativ fiecare însărcinare vor avea posibilitatae să achiziţioneze cunoştinţe pe care le vor utiliza în cadrul orelor de ştiinţe sau alte discipline şcolare.

Proiectul  va contribui la dezvoltarea capacităţii de explorare∕investigare a realităţii prin folosirea unor competenţe interdisciplinare. În mod concret se urmăreşte relaţia dintre om şi spaţiul geografic şi formarea atitudinii pozitive faţă de mediul ambiant.

Prin acest proiect se trece pragul unei ore de studiu. Ochii atenţi ai elevilor devin strălucitori de curiozitate şi de bucurie când este propusă o activitate care le oferă posibilitatea de a fi liberi spaţial şi temporal.

8.    DESCRIEREA  DURABILITĂŢII ȘI A IMPACTULUI PROIECTULUI


Realizarea proiectului va contribui la lărgirea orizontului de cunoştinţe al elevilor prin:

– Îmbogăţirea vocabularului cu termeni ştiinţifici

– Cunoaşterea specificului geografic al or.Sozopol

– Contactul nemijlocit cu lumea animală şi cea vegetală

Sub aspect educaţional proiectul dat le va permite elevilor sa utilizeze cunoştinţele acumulate la diverse activităţi şcolare. Mai mult ca atît, dat fiind faptul că cunoştinţele au fost acumulat prin descoperirea directă de către elev, ele sînt mult mai durabile.

9.    DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI IMPLEMENTATOARE ŞI A ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI


Proiectul „Micii cercetaşi” face parte din proiectul educaţional „Prin inter- şi autocunoaştere spre formare de competenţe într-o lume a cunoaşterii”, domeniul „Managementul şi elaborarea proiectelor educaţionale”, care se derulează pe perioada vacanţei de vară în cadrul Taberei de vară ALTAIR 2012 în or.Sozopol, Bulgaria.

10.                       CONCLUZIE


„Orice acţiune reuşită este însoţită de o desfătare, care te îndeamnă să o realizezi. Nu-mi plac oamenii care se laudă că trudesc… Desfătarea pe care mi-o dă munca arată că acea muncă mi se potriveşte, iar sinceritatea bucuriei pe care o resimt, este cea mai importantă călăuză a vieţii mele” (Andre Gide)

Acesta a fost proiectul de cercetare pe care mi l-am propus să-l realizez cu grupul de elevi care s-au odihnit în tabăra ALTAIR 2012 în or.Sozopol, Bulgaria pe perioada 20-30 iulie. Vreau să remarc că obiectivele pe care mi le-am propus le-am văzut realizate. Am remarcat cu cîtă plăcere făceau observări asupra mediului înconjurător „micii cercetaşi”. Cît de atent cercetau fiecare pietricică de pe plajă şi discutau în echipă pe care s-o aleagă pentru colecţie. Impresionant a fost şi momentul cercetării mării. Băieţeii cu plăcere se bălăceau făcînd scufundări pentru a scoate de pe fundul mării scoici şi crabi micuţi. Mi-a plăcut ingeniozitatea copiilor de a măsura distanţa de la hotel pînă la mare. Unii au măsurat cu pasul, alţii cu funia, alţii au făcut lanţ din copii luaţi de mînă… Plimbările prin oraş le-au permis copiilor să observe amplasarea coşurilor de gunoi, care fac ca oraşul să fie curat. Am studiat plantele din jur, dar nu am reuşit să realizăm ierbarul. Copii au zis că-l vom face la vara viitoare.

Cu interes aparte au studiat copiii ocupaţiile localnicilor. Aceştia fie că sunt muzicanţi ambulanţi, fie că sunt negustori. În principiu fiecare persoană din oraş practică o meserie care e atractivă pentru turişti. Am remarcat şi pictori, şi păpuşari, şi muzicanţi…

Consider că activităţile din proiect vor constitui un arsenal de cunoştinţe care vor fi aplicate pe parcursul anului şcolar.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: