altairicar

Just another WordPress.com site

Scrisoare informativa

Societatea Fizicienilor din Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Facultatea de Ştiinţe Reale

Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti

Scrisoare informaţională nr. 1

Stimaţi colegi,

Avem deosebita plăcere să Vă aducem la cunoştinţă că în perioada 4 – 7 octombrie 2012, la Bălţi, se

va desfăşura

Conferinţa de Fizică

„In memoriam Mihai Marinciuc”

dr., conf. univ., remarcabil autor al manualelor de fizică.

Cu acest prilej, Vă invităm să ne onoraţi cu participarea Dvs. la această manifestare ştiinţifică.

Secţiunile

Conferinţei:

Cercetări teoretice şi experimentale în fizică

Didactica fizicii universitare

Didactica fizicii preuniversitare: realizări, probleme şi soluţii

Materialele Conferinţei vor fi publicate.

Forma de inregistrare pentru participare la Conferinţă

1. Numele şi prenumele

2. Locul de muncă (denumirea deplină oficială a organizaţiei cu adresa)

3. Funcţia (indicarea subdiviziunii), grad ştiinţific, titlu didacticoştiinţific, respectiv grad didactic/managerial

4. Adresa poştală, e-mail, telefon (serviciu, domiciliu, mobil)

5. Titlul şi rezumatul comunicării: max. două pagini, font Times New Roman, corp de literă 12, interval 1,5.

Termenul limită de înscriere la Conferinţă este 15 septembrie 2012

Vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării Dvs., în format electronic, pe adresele

organizatorilor (Comitetul de organizare).

COMITETUL DE ORGANIZARE

Valeriu CANŢER, academician, Preşedinte al Societăţii Fizicienilor din Moldova

kantser@nano.asm.md

Valeriu ABRAMCIUC, dr., conf. univ.

valeriuabramciuc@gmail.com

Reclame
Lasă un comentariu »

Secvente de la Conferinta ALTAIR 2012…La revedere ALTAIR…Bine te-am gasit ALTAIR…

Lasă un comentariu »

Rezoluţia Conferinţei de totalizare a Proiectului educaţional „Prin educaţie, auto- şi intercunoaştere spre competenţe într-o lume a cunoaşterii”, Şcoala de vară „ALTAIR 2012”, Chişinău, 27-28 septembrie 2012

Rezoluţia Conferinţei de totalizare a Proiectului educaţional

„Prin educaţie, auto- şi intercunoaştere spre competenţe într-o lume a cunoaşterii”,

Şcoala de vară „ALTAIR 2012”, Chişinău, 27-28 septembrie 2012

Conferinţa de totalizare a Proiectului educaţional „Prin educaţie, auto- şi intercunoaştere spre competenţe într-o lume a cunoaşterii” din cadrul Şcolii de vară „ALTAIR 2012” s-a desfăşurat la Chişinău în perioada  27-28 septembrie 2012 cu participarea delegaţilor din Sozopol, Bulgaria şi Ştuttgart, Germania.

Participanţii la Conferinţă au menţionat următoarele:

a) interesele şi la fel ca şi preocupările pentru identificarea problemelor şi eventualelor soluţii ale acestor probleme în formarea elevilor dotaţi cu interes şi aptitudini pentru matematică, cu interes pentru comunicare asertivă, pentru colaborare cu părinţii, profesorii, semenii săi sunt  omniprezente fiecărui sistem educaţional şi foarte actuale pentru sistemul educaţional municipal;

b)       comunicării şcoală – comunitate de părinţi – societate îi lipseşte asertivitatea, aceasta, însă,  poate şi trebuie să devină asertivă în condiţia cînd ne propunem să edificăm o comunitate care ar depăşi limitele unei familii, nu în detrimentul acesteia;

c)       promovarea parteneriatelor, similar celui cu Gas Natural Fenosa din cadrul şcolii de vară  „ALTAIR 2012”,  ar contribui la  depăşirea anumitor prejudecăţi şi obstacole ale comunicării între diferite sectoare ale societăţii: public-privat;

d)       validitatea unor modele în educaţie nu este determinată de schimbări realizate cu anumite ocazii, incidental, nici de areal geografic; nu tot ce vine din Europa e mai performant, nu tot ce avem în Republica Moldova e, obligator, lipsit de calitate; contribuind la realizarea formărilor în afara spaţiului educaţional din Republica Moldova  creăm oportunităţi pentru compararea realizărilor autohtone cu alte modele pentru adaptarea şi îmbunătăţirea  acestora.

În această ordine de idei au fost formulate ca prioritare următoarele direcţii de activitate întru realizarea colaborării între subiecţii implicaţi în realizarea proiectului în beneficiul tuturor partenerilor: instituţii educaţionale, comunitate de elevi, părinţi, societate:

    efectuarea unei analize competente a rezultatelor proiectului (trainingul de la Budapesta, 23-27.08.2012, ateliere, 16.08.2012, 21.08.2012, mese rotunde, Conferinţa din 27-28.09.2012);

    dezvoltarea drepturilor instituţiilor, comunităţilor şcolare de a promova o proprie politică de asociere, cooperare, de parteneriat;

    perfecţionarea cadrului juridic al realizării proiectului, concretizarea competenţelor fiecărui subiect întru promovarea propriului model de implementare a proiectului de cooperare transfrontalieră, care constituie o dimensiune importantă a procesului integrării în Europa;

    susţinerea procesului de descentralizare, promovare a serviciilor de consultanţă, expertiză pentru promovarea propriului model de implementare a proiectului educaţional;

    revigorarea cooperării transfrontaliere între instituţii educaţionale cu aceleaşi obiective, din Republica Moldova, din statele Europei;

    desfăşurarea unei campanii de informare, prin intermediul mass-mediei locale şi centrale, a populaţiei, despre avantajele deschiderii pentru comunicare cu colegii din afara sistemului municipal şi al Republicii Moldova;

    sensibilizarea populaţiei şcolare şi a comunităţii de părinţi, a societăţii întregi, pentru implicarea în activităţile proiectului, asumarea de responsabilităţi, depăşirea absenteizmului şi indiferenţei ;

    organizarea de conferinţe, training-uri şi seminare ce ar avea drept scop dezbateri ale obiectivelor proiectului, formări ale elevilor şi adulţilor;

    asigurarea transparenţei realizării parteneriatelor educaţionale  în cadrul proiectului prin editarea revistelor, bucletelor, materialelor publicitare;

    studierea experienţei şi bunelor practici existente, pentru a valorifica la maximum posibilităţile de cooperare transfrontalieră;

    crearea condiţiilor pentru o mai bună comunicare între administraţia publică locală, ONG, instituţii media şi comunitatea şcolară.

    lansarea, dezvoltarea şi diversificarea programelor de formare şi mobilitate cu accentul pe schimbul de elevi, cadre didactice;

    crearea  pe lîngă Centrul Municipal de Excelenţă a unor centre, asociaţii cu obiective similare, evitînd segregarea elevilor, în vederea stopării exodului de intelectuali din RM;

    organizarea unor şcoli de vară, de toamna, a unor seminare şi ateliere de lucru în vederea promovării tehnologiilor de comunicare;

    implementarea în cadrul şcolilor de vară, de toamnă a unor formări utilizînd tehnici interactive cu genericul “Educaţia civică şi democratică”, „Managementul diversităţii”, „Unitate prin diversitate”, „Managementul comunicării asertive”, „Managementul proiectului”;

  promovarea activităţilor Proiectului în cadrul Şcolii de Toamnă „ALTAIR 2012”, ediţia  a CII-a, la Hajduszoboszlo, a CIII-a, la Budapesta, a CIV-a la Praga;

  promovarea activităţilor Proiectului în cadrul Şcolii de Iarna „ALTAIR 2013”, editia a CVI-a – la Stuttgart, Germania, la Paris, Franta.

 

 

Lasă un comentariu »

                                                                                                                              

Programul Şcolii de Toamnă ,,ALTAIR 2012”  

Budapesta, Ungaria

Proiectul educational:  Prin educatie, auto- si intercunoastere spre competente intr-o lume a cunoasterii

Coordonatori de program: prof Rusu Elena, grad didactic superior,  068949097, LLMM, dr Argint-Căldare Lucia, grad didactic superior, DGETS, 069517821

Formatori: Zloteanu Negura Rodica, psiholog, Chirtoaca Svetlana, psiholog

Animator: Cheptanaru Alexandrina, elevă, clasa a XI-a, LT Gh.Asachi

Genericul activitatii: Puterea prezentului

Grup beneficiari: elevi, clasele a II-a – a XII-a, cazare cite 2- 3 in cameră

Ora

28 octombrie 2012

29 octombrie 2012

30 octombrie 2012

31 octombrie 2012

1 noiembrie  2012

2 noiembrie  2012

8.00-9.00

Micul dejun

Micul dejun

Micul dejun

Micul dejun

 

 

9.00-12.00

 

(I Grup) Atelierul de lucru: “Managementul comunicării. Abilități de comunicare.”

(II Grup) Turul Budapestei cu ghid vorbitor de română.

(I și II Grup)Ateliere   de lucru:

“Elemente   de matematică competitiva”,

,, Managementul comunicarii. Abilități de lucru în grup.”

(I și II Grup)Ateliere   de lucru:

“Elemente   de matematică competitiva”,

,, Managementul comunicarii. Abilități de lucru în grup.”

Evaluarea activitatilor

Orașul vechi. Plimbare prin  zona pietonală

12.00-13.00

12.00  Plecarea din Chisinau, DGETS, str. Dosoftei nr.99

Cazarea la Hotel Canada,        Budapesta, Ungaria

Prinzul (individual)

Prinzul (individual) 

Prinzul (individual)

Prinzul

 

 

 

13.00-19.00

13.00-14.00         Prînzul (individual)14.00 – 15.00     Acomodarea participantilor . “Spargerea Ghetii”: mă prezint, te prezinţi –prezentările participanţilor si a îndrumătorilor. “Regulile de viaţă ale Taberei“15.00 – 18.30 Vizitarea orașului vechi, zona pietonală         

(II Grup)Atelierul de lucru: “Managementul comunicării. Abilități de comunicare.”

 

(I Grup) Turul Budapestei cu ghid vorbitor de română.

 

 

 

Plimbare pe Insula  ”Margareta”

 

 

 

Program individual al grupului (opțional)

 

 

13.00 – 18.30                          (I și II Grup)  Excursie  la ”Tropicariu”

 

 

14.00                                      Pornirea spre Chișinău

19.00-20.00

Cina

Cina

Cina

Cina

 

20.00-23.00

Serată tematică de cunoastere reciproca: Eu, Tu, El, Ea, Ei.

Serata tematica de cunoastere reciproca: Noi construim poduri

Luminile Budapestei nocturne

Călătorie cu vaporul pe Dunăre

La revedere, oraș al podurilor și al viselor

23.30

 

Stingerea

Stingerea

Stingerea

Stingerea

 

Lasă un comentariu »

Programul la PRAGA 2012

 

                                                                                                                                           

Programul Şcolii de Toamnă ,,ALTAIR 2012”  

Praga, Cehia

Proiectul educational:  Prin educatie, auto- si intercunoastere spre competente intr-o lume a cunoasterii

Coordonatori de program: Băbălău Angela, profesor de matematică, grad didactic superior, LT „V.Vasilache”

Formator: Daniela Vacarciuc, profesorul anului 2011, director, LT „V.Alecsandri”

Animator: Băbălău Anna, student anul I ciclul II la facultatea Psihologie, UPS “I. Creangă”

Genericul activitatii: Puterea prezentului

Motto: Construim poduri pentru a nu rămîne singuri, fie si ridicînd cetăţi…

Grup beneficiari: elevi, clasele a II-a – a XII-a, cazare cite 3 in cameră

Ora

27 octombrie 2012,

28 octombrie 2012

29 octombrie 2012

30 octombrie 2012 

31 octombrie 2012

1 noiembrie  2012

2 noiembrie  2012

04 noiembrie

8.00-9.00

 

Micul dejun

Micul dejun

Micul dejun

Micul dejun

 

 

 

9.00-12.00

 

Training: Managementul comunicarii. Abilitati de prezentare.

Vizita la Castel, Prazsky hrad

Training: Managementul comunicarii. Abilitati de lucru in grup.

 

Vizita la Ambasada Republicii Moldova in Cehia. Sosirea la Chisinau

 

 

 

13.00-19.00

17.00  Plecarea din Chisinau, DGETS, str. Dosoftei nr.99

16.00. Excursie in orasul vechi, BudapestaCroaziera pe Dunare. Luminile Budapestei

14.00       Cazarea la Hotelul Pivovar Acomodare

http://www.hotelstarypivovar. cz/album/en-fotogalerie

Excursie in Centrul vechi, Staromestske namesti. Muzeul Frantz Kafka.

 

Turul orasului Praga cu ghid vorbitor de romana.

 

Training: Managementul comunicarii. Abilitati de comunicare.

 

Orasul vechi, zona pietonala. Biserica Sf.Nicolae. Podul Carol, Karluv Most. Teatrul National, Narodni divadlo. Casa care danseaza.

La revedere, oras al turnurilor si al viselor, plecăm spre Chisinau

19.00-20.00

 

Cina

Cina

Cina

Cina

 

20.00-23.00

 

Serata tematica de cunoastere reciproca  Arborele prieteniei.

Serata tematica de cunoastere reciproca  Erudit Cafe

Serata tematica de cunoastere reciproca  Cenaclul moldovenilor. Intilnire cu reprezentantii diasporei basarabene la Praga

Croaziera pe Vltava. Luminile orasului nocturn – Praga.

Excursie in orasul indragostitilor- Viena nocturnă

23.30

 

 

Stingerea

Stingerea

Stingerea

Stingerea

 

 

Lasă un comentariu »

Spre atentia celor interesati de activitatile Scolii de toamna ALTAIR 2012…

ORICE INTREBARE referitoare la actele necesare calatoriei, la programul activitatilor, la echipa si comunitatea de instruire o puteti adresa coordonatorilor de proiect:

Budapesta:

Argint Lucia                                         069517821

Rusu Elena                                          068949017

Hajduszoboszlo, Lacul Noroios

Botnari Ina                                        069021542

Bujor-Popovici Violeta                    069055428

Krakow:

Popa Larisa                                      069620772

Praga:

Babalau Angela                              069183510

Lasă un comentariu »

Invitatie la Conferinta de totalizare a Scolii de vara ALTAIR 2012

Conferinta de totalizare a activitatilor Scolii de vara ALTAIR 2012 Va asteapta, stimate cadre didactice – profesori, formatori, animatori, salvamari – la 28 septembrie 2012, ora 14.00 in sala mare de conferinte a Directiei generale, strada Dosofteii 99. Informatii suplimentare la telefonul: 069021542, Ina Botnari, director CME.

Rugam fiecare manager de proiect sa-si anunte directorii de serie insistind asupra prezentei personale a fiecarui profesor, in special la procedura de decernare a diplomelor.

In asteptarea sugestiilor de imbunatatire a proiectului pentru anul de studii 2012 – 2013 si a opiniilor constructive, precum si la lansarea noului proiect sunteti asteptati si bineveniti!

Doamne ajuta!

Lasă un comentariu »

   Programul Şcolii de Toamnă ,,ALTAIR 2012” Hajduszoboszlo, Lacul Noroios, Ungaria


 Programul Şcolii de Toamnă ,,ALTAIR 2012”  

Hajduszoboszlo, Lacul Noroios, Ungaria

Proiectul educational:  Prin educatie, auto- si intercunoastere spre competente intr-o lume a cunoasterii

Coordonatori de program: Violeta Bujor-Popovici, Ina Botnari

Genericul activitatii: Puterea prezentului

Grup beneficiari: elevi, clasele a II-a – a XII-a, cazare cite 3- 4 in cameră

Ora

28 octombrie 2012

29 octombrie 2012

30 octombrie 2012

31 octombrie 2012

1 noiembrie  2012

2 noiembrie  2012

8.00-9.00

Micul dejun

Micul dejun

Micul dejun

Micul dejun

 

 

9.00-12.00

 

Aqua Palace

Ateliere   de lucru:

“Elemente   de matematică competitiva”,

,, Managementul comunicarii. Grup si echipa.”

Excursie la Nyiregyhaza.

Ateliere   de lucru:

“Elemente   de matematică competitiva”,

,, Managementul comunicarii. Grup si echipa.”

Evaluarea activitatilor

12.00-13.00

12.00  Plecarea din Chisinau, DGETS, str. Dosoftei nr.99

Cazarea la Hotel Inn,        Hajduszoboszlo, Ungaria

Prinzul

Prinzul

 

Excursie la Nyiregyhaza.

Prinzul

 

 

 

13.00-19.00

13.00-14.00         Prînzul

14.00 – 16.00     Acomodarea participantilor

16.00 – 17.00        “Spargerea Ghetii”: mă prezint, te prezinţi –prezentările participanţilor si a îndrumătorilor. “Regulile de viaţă ale Taberei“

17.00 – 19.00        Ateliere   de lucru: “Elemente   de matematică competitiva”,

,,Managementul comunicării. Abilităţi de prezentare.”

Aqua Palace

 

 

 

 

17.00-19.00 Ateliere   de lucru: “Elemente   de matematică competitiva”,

,,Managementul comunicării. Abilităţi de prezentare.”

Excursie la Debrecen

13.00 – 18.30                         Intrare la Gradina zoologica

 

14.00                                      Pornirea spre Chisinau

19.00-20.00

Cina

Cina

Cina

Cina

 

20.00-23.00

Serată tematică de cunoastere reciproca: Eu, Tu, El, Ea, Ei.

Discoteca.

Serata tematica de cunoastere reciproca: Eu, Tu, El, Ea, impreuna suntem   NOI.

Serata tematica de cunoastere reciproca: NOI construim poduri

Serata tematica de cunoastere reciproca: NOI construim poduri

23.30

 

Stingerea

Stingerea

Stingerea

Stingerea

 

Lasă un comentariu »

Un gen de apropo referitor la pregatirile ALTAIR-ului…

Sunt al 23.093 – lea vizitator…

Azi am discutat cu un formator al adultilor, in perspectiva implicarii  eventuale  in formarea cadrelor didactice  din proiect…

Trebuie sa recunosc: mi-asi fi dorit un astfel de formator pentru directorii de serie din proiect, dar, nu in ultimul rind, pentru managerii liceelor din municipiul Chisinau…

Rabdare…

Va veni ziua cind vom avea ceea ce meritam…

Ceea ce este mai bun…

Lasă un comentariu »

Puteti lua legatura cu coordonatorii de proiect, ALTAIR 2012, octombrie-noiembrie…

Budapesta:

Argint Lucia                                         069517821

Rusu Elena                                          068949017

Hajduszoboszlo, Lacul Noroios

Botnari Ina                                        069021542

Bujor-Popovici Violeta                    069055428

Krakow:

Popa Larisa                                      069620772

Praga:

Babalau Angela                              069183510

Lasă un comentariu »