altairicar

Just another WordPress.com site

Centrul Municipal de Excelenţă (între preconceput, intenţie şi realitate)

pe septembrie 10, 2012

De multe ori sunt întrebată: Prin ce se deosebeşte Centrul Municipal de Excelenţă de celelalte instituţii? Sunt, oare, alte strategii didactice utilizate de profesorii Centrului, diferă de cele aplicate la ore în cotidianul şcolar din instituţii? … Ce iau la bază profesorii Centrului la elaborarea strategiilor didactice? Chiar sunt elevii Centrului mai dotaţi, mai deosebiţi, mai cultivaţi în cunoştinţe matematice? Nu contribuie Centrul la segregarea copiilor, a celor implicaţi cu cei care nu frecventează aceste activităţi?”

Am să încerc să răspund la aceste întrebări aşa cum o fac de fiecare dată …

La Centrul Municipal de Excelenţă se pune un accent deosebit pe munca individuală, diferenţiată. Dat fiind faptul, că avem un număr redus de elevi, maximum 15-20 în grup, reuşim să lucrăm aproape cu fiecare elev în parte, asigurîndu-i o şansă în plus să-şi dezvolte, astfel, în propriul ritm, adecvat, potenţialul şi interesul pentru matematică. Elevilor li se creează un mediu favorabil pentru creştere şi dezvoltare, sunt încurajaţi de căldura şi cordialitatea profesorilor. Programul regulat de lucru pentru elevii din clasele I-a – a XII-a, cu frecvenţă în zilele de sîmbătă de la 08:30–13:00, ne ajută să obţinem rezultate, fiindcă elevii care vin la Centru tind spre a cunoaşte şi alte taine ale matematicii, astfel dezvoltîndu-şi armonios interesul şi aptitudinile pentru matematică. Într-un asemenea centru, cu un program elaborat individual de fiecare cadru didactic implicat, încercăm să promovăm talente, să creăm oportunităţi pentru manifestarea fiecărui copil (fiere elev în felul său este talentat!).

Rezultatele elevilor participanţi la diverse concursuri locale, municipale, naţionale, internaţionale sunt grăitoare, în acest sens…

Deşi profesorii de azi, in întreaga ţară se confruntă cu necesitatea instruirii optime a elevilor, cadrele didactice de la CME invită mereu elevii-formabili ai Centrului la prosperare, pentru a fi productivi în viitor, nu doar în cadrul activităţilor Centrului, unde numărul de elevi în clase este redus. Este mai simplu în cadrul activităţilor cu elevii noştri să-ţi centrezi activitatea pe ei, invitîndu-i la cooperare, făcîndu-i să devină subiecţi principali ai procesului didactic, mai simplu pentru că nu se dau note, nu există rigiditatea comunicării din şcoală elev – profesor de mathe… Procesul de studiere reciprocă şi compatibilizare profesor – elev durează mai puţin, nu doar graţie numărului mai mic al discipolilor dar şi în virtutea relaţiilor mai puţin formale…Aici procesul educaţional este reciproc

Or cunoscînd bine potenţialul fiecărui elev, capacităţile, interesul şi aptitudinile lui pentru matematică, profesorul eleaborează strategii didactice mai eficiente …

Profesorii Centrului Municipal de Excelenţă elaborează strategii didactice în contextul celor expuse mai sus şi nu numai… Schimbările care au loc în societatea noastră şi care constituie o provocare pentru cei a căror sarcină este să-i pregătească pe elevi pentru viitor, să educe nişte personalităţi flexibile, demne, cu verticalitate nu pot fi neglijate, or problema e a minimaliza impactul eventual negativ al oricărei schimbări în educaţia matematică…Se lucrează la nivel de standard „Rezolvare de probleme, subiecte integrate”, ceea ce nu totdeauna-şi poate permite la şcoală chiar şi un excelent profesor în condiţiile unei clase eterogene, cu obligativitatea evaluării de certificare (acordarea notelor, înscrierea acestora în regsitrul şcolar, etc). Necesitatea de a-i învăţa pe elevi să înveţe eficient, să-şi dezvolte capacităţile de a interacţiona, relaţiona cu alţi elevi, cu adulţii şi mediul pentru achiziţionarea de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi comportamente noi este actuală, dar rămîne problematică…

Profesorii Centrului municipal de excelenţă sunt conştienţi de faptul că pentru a putea face faţă cerinţelor societăţii contemporane, elevii trebuie să fie receptivi la toate informaţiile noi, să le examineze critic, să poată reflecta asupra acestora în mod independent, să le examineze din numeroase perspective, raţionînd asupra veridicităţii şi valorii acestora, determinîndu-le ponderea de ansamblu, raportate la propriile necesităţi şi scopuri.

Pentru a contribui, fie şi în mică măsură, la creşterea unor astfel de personalităţi, profesorii Centrului Municipal de Excelenţă realizează instruirea în grupe cu un număr redus de elevi, mobile în a determina nivelurile, instruirea individuală şi diferenţiată, utilizează preponderent metode şi procedee interactive, ce stimulează gîndirea şi sensibilizează potenţialul creativ al elevului, asigurînd un mediu sigur, stimulativ, prietenos, atractiv din punct de vedere cognitiv, afectiv şi social pentru toţi elevii Centrului Municipal de Excelenţă.

Nu cred că toţi elevii Centrului sunt supradotaţi, statistica cu încăpăţînare contestă dotarea pentru matematică, or interesul, cultura matematică nici o statistică nu le poate refuza… Elevii Centrului Municipal de Excelenţă nu sunt selectaţi după anumite criterii rigide, în determinarea lotului celor cu adevărat talentaţi pentru problematic, copiii beneficiază de o multitudine de posibilităţi şi condiţii favorabile pentru a se remarca. Asigură aceste condiţii  administraţia Centrului, psihologii şi cadrele didactice, autori ai programelor.

Centrul Municipal de Excelenţă care şi-a început activitatea în anul 1994, în cadrul unei sesiuni de formare realizate cu participarea unor profesori români notorii – dl Armand Martînov şi dl  Petruş Alexandrescu…Prima activitate a fost realizată în vacanţa de toamnă, în incinta LT „V.Alecsandri”, directorul din acele timpuri, dl Vasile Dombrov, manifestînd deschidere pentru colaborare. În primăvară Lotul municipal a fost convocat la gimnaziul „Ştefan cel Mare”, director Ştefan Moroşanu (Dumnezeu să-l ierte).

Primii profesori icarieni (unii din ei sunt şi astăzi ca formatori ai Centrului!) au fost: Tamara Curtescu-Marinciuc, Elena Bouroş, Alexandra Donos, Elena Rusu, Adriana Timotin, Valentina Anghel, Ludmila Ţurcanu, Ion Grati, Raisa Miron, regretatul Mihai Marinciuc, Miron Potlog…

Cu timpul numărul Profesorilor a crescut, azi familia Centrului Municipal de Excelenţă, ca şi palmaresul activităţilor este calitativ alta, sunt alte timpuri…Precedente reuşite, experienţe inedite, probleme identificate şi soluţii pentru acestea, proiecte ale Şcolilor de Vară, de Toamnă „ALTAIR”, stagii de formare pentru profesori şi părinţi, Concursuri, Conferinţe, perspective – asta întruneşte astăzi programul Centrului Municipal de Excelenţă…

Am să vă declar ca profesor şi ca părinte:  fiecare zi petrecută în activităţile centrului este deosebită, astfel încît încerc emoţii pozitive atunci cînd revăd peste ani succesele discipolilor, nu ai mei, ai noştri (există sentimentul comunităţii –elevii nostri, copii noştri, profesorii noştri!)…

De cînd activez la Centru, din ianuarie 2005, am încercat continuu să creez o ambianţă plăcută, armonioasă, să fac tot posibilul pentru a evita orice încordare, tensiune, ceea ce asigură un flux de emoţii pozitive atît în rîndul elevilor, cît şi al profesorilor. De la mulţi colegi, profesori-mentori de matematică ai Centrului Municipal de Excelenţă, am învăţat un secret … pentru a fi o persoană admirată, înconjurată de prieteni şi ajutor reciproc, pentru a beneficia de confort moral şi spiritual, este nevoie de multă înţelegere, sinceritate, receptivitate şi înţelepciune.

Tot ce îmi doresc pentru Centrul Municipal de Excelenţă e să menţin ceea ce au construit fărîmă cu fărîmă pînă acum iniţiatorii acestei şcoli de matematică „ICAR”, să încerc să fiu un catalizator de emoţii constructive pentru cei din jur, să cultiv dragostea pentru tot ce-i mai bun şi mai frumos şi să ne trăim cu toţii viaţa din plin…

Sunt conştientă că nu toţi vor fi matematicieni de excepţie, mai mult decit atît, nu toţi îşi vor lega cariera de matematică…Dar, ştiu, toţi discipolii noştri vor fi cetăţeni activi, logici, cu un comportament proactiv, ingenioşi, nu vor aştepta să vină CINEVA să le identifice problemele, să le ofere soluţii…

Ina Botnari, director interimar al Centrului Municipal de Excelenţă

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: