altairicar

Just another WordPress.com site

Managementul succesului: constatări şi reflecţii sau un preambul pentru Conferința cu participare Internațională ALTAIR la douăzeci de ani: prea mult pentru un început, prea puțin pentru o biografie

Doi ani consecutiv, în cadrul pregătirii Conferinței cadrelor didactice din municipiu, au avut loc atelierele „Management educaţional”, subiect: Managementul succesului colaborării între diverşi parteneri: elevi, părinţi, cadre didactice. Constatări, reflecţii, sugestii pentru îmbunătăţiri ( în baza participării la şcolile de vară „ALTAIR”).

Genericul proiectului din anul trecut „Managementul succesului” și din acest an „Prin inter- și autocunoaștere spre competențe într-o lume a cunoașterii” pare ceva la modă, completează topul aşteptărilor elevilor din această generaţie…

Atunci, în anii nouăzeci, cînd ALTAIR-ul (ALFA) era la primele ediţii, ar fi fost prea îndrăzneţ pentru o mînă de profesori de matematică din municipiu şi pentru un lot de elevi cu interes şi aptitudini pentru matematică să vorbească despre succes…Să rîvnească la el – da, să facă mai mult decît o poate face la sala de clasă – indiscutabil, să spere că comunicarea în cadrul acestor activităţi îi va aduce dividente fiecărui participant – cu certitudine…În ideea că o incursiune în istorie va explica şi va argumenta multe din cele întîmplate voi încerca să descriu mai multe evenimente, primul din ele fiind listarea în memorie a ediţiilor, de la I-a la a LXXX-a, a cadrelor didactice care s-au implicat cu discernămînt şi responsabilitate în activităţi.

I ediţie s-a desfăşurat în anul 1993 la gimnaziul nr.10 „Ştefan cel Mare”, astăzi – LT „Mihai Viteazul” în vacanţa de primăvară.

Printre profesorii care au activat  au fost subsemnata, dna Elena Bouroş, dna Ludmila Ţurcanu. A II-a – la Ivancea, tabăra „Mioriţa”, director de serie fiind prof. E.Grati iar profesori – subsemnata, dna Elena Bouroş, dna Ludmila Ţurcanu, dna Elena Rusu-Cernobrovciuc, dna Ala Iovu, familia Mircea şi Elena Babin,  dna Valentina Anghel şi dna Adriana Timotin. În vacanţa de toamnă tabăra şi-a realizat activităţile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, în calitate de profesori avîndu-i pe reputaţii bucureşteni Armand Martînov şi Petruş Alexandrescu, pe cunoscuţii profesori chişinăuieni Ion Grati şi Radu Bairac.

Vara anului 1994 lotul de copii din Chişinău şi-a realizat programul de formare în Săliştea Sibiului, profesori avîndu-i alături pe un grup de entuziaşti de la catedrele din capitală printre care dna Elena Bouroş, dna Ludmila Ţurcanu, dna Elena Rusu-Cernobrovciuc, dna Zinaida Bairac, dna Ala Iovu, dna Adriana Timotin, dna Nina Butucea, dna Svetlana Mihailova, dl Miron Potlog, dna Alexandra Donos şi dl Leonid Hîncu. Eram cazaţi în cabane, cîte 10 – 12  persoane, împreună cu un grup de elevi de un orfelinat din Bucureşti, orele le desfăşuram la gimnaziul din localitate, aflat la distanţă de 5 kilometri de locul de cazare…Ca să ajungem în sat ridicam şi coboram zilnic poalele unui munte, eram priviţi cu mirare şi mult respect de localnici „…ăştia-s, mă, cei cu matematica!…” şi cu multă neîncredere de colegii de catedră, cu care aşa şi nu ne-a reuşit nici multaşteptata  „masă rotundă” nici colaborarea în domeniu!…”Noi suntem în vacanţă!” – ne-a spus-o scurt directorul  cînd ne-a dat cheia…A fost prima şi unica întîlnire cu reprezentanţii colegilor din Transilvania, iar îndemnul „Simţiţi-vă ca acasă!”, simplă formulă de complezenţă,  a fost luat în serios de fiecare dintre noi…

Au urmat apoi activităţile şcolilor de matematică competitivă din Sergheevka, Ukraina, directori de serie  Elena Bouroş, Adriana Timotin, Slănic Moldova, România, director de serie Ludmila Ţurcanu, sanatoriul „Codru”, Călăraşi, director de serie Adriana Timotin, Şanta Sibiului, directori de serie Radu Bairac şi Victor Şelestov, Baia Mare, Izvoare, Maramureş, Cozia, Călimăneşti, director de serie Tamara Curtescu, Amara, directori de serie Aliona Moloşniuc, Maria Lupuşor,  „Poieniţa veselă” Dănceni, director de serie Ludmila Ţurcanu, Constanţa, director de serie Oxana Celac, „Alunelul” Bardar, director de serie Elena Bouroş, Paulina Lachi, „Zîmbetul”, „Monolit” Vadul lui Vodă, respectiv directori de serie Elena Bouroş, Alexandra Bunduchi, Maria Miricinschi, Rîbakovka, Ukraina, directori de serie Aliona Moloşniuc, Zinaida Railean, Sfîntul Gheorghe, director de serie Tamara Curtescu, Ina Botnari, Suceava, director de serie Tamara Curtescu, Piatra Neamţ, directori de serie Elena Bouroş, Larisa Popa, Tatiana Pribega, Angela Băbălău, Alexandra Bunduchi, Violeta Bujor-Popovici, Albena, directori de serie Varvara Lupaşcu, Tatiana Pribega, Paulina Lachi, Elena Bouroş, Larisa Popa, Aurica Paireli, Angela Băbălău, Alexandra Bunduchi, Nina Cojocari, Lilia Samson, Aurelia Mînzat, Liuba Bujac, Maria Miricinschi, Aliona Laşcu, Elena Babin, Ana Popa, Maria Buruiană, Ana Gangan, Maria Lupuşor,  Elena Rusu, Balcik, directori de serie Aurelia Mînzat, Angela Băbălău, Sankt Peterburg, director de serie Elena Rusu,   Sfinţii „Constantin şi Elena”, Bulgaria, directori de serie Elena Bouroş, Elena Rusu, Maria Buruiană, Virginia Vangheli, Tatiana Pribega, Nina Cojocari, Ana Popa, Maria Miricinschi, Larisa Popa, Lilia Samson, Angela Băbălău, Aurelia Mînzat…Nu au reuşit activităţile preconizate la Piteşti, Curtea de Argeş, Sfîntul Gheorghe, Alexandria, Băile Herculane, Sankt Peterburg, Kiev şi Varşovia… Totdeauna cauzele au fost determinate de circumstanţe serioase ce depăşeau competenţele unor profesori organizatori…De fiecare dată, însă, grupul şi-a asumat responsabilitatea, şi-a învăţat lecţia, a manifestat deschidere faţă de probleme, neevităndu-le…

A evoluat relaţia în interiorul grupului de profesori, s-a extins lotul de elevi şi de cadre didactice şi s-a schimbat (nu totdeauna în bine, trebuie s-o recunoaştem!) interesul copiilor pentru activităţile şcolii de vară… Venirea părinţilor a determina sprijinul acestor activităţi or şi parte din problemele apărute uneori…Coloritul inedit şi spiritul deosebit a fost determinat şi menţinut de animatorii grupurilor care pe parcursul anilor au fost:

– foşti elevi formabili, Leonid Pavlov, actualmente student, Olanda, Gabriela Cocieru, actualmente studentă, UFSM Chişinău, Igor Axînti, actualmente student Franţa, fraţii Călin şi Cornel Dicusară, Călin Ţurcanu, Doina Sclifos, Rodica Timotin, Nadina Policarpov, Ana Băbălău, Romana Mînzat, Ana Popa, actualmente studentă USMF, Chişinău, Mariana Popa, Angelica Paireli, Alexandrina Cheptanaru, Teodor Cojocari;

– profesori cu care colaborarea constituia o continuare a activităţilor de la Centrul „ICAR”: Dorina Condurache, Silvia Strătilă, Nina Uzicov, Ina Bornari, Stela Botnari, Svetlana Chirtoaca;

– împătimiţi ai lucrului pe care-l fac: Leonid şi Ala Hîncu, Aurica şi Sergiu Şcolinîi, Vasile şi Marian Onică, Cristina Samson…

Fie adult sau copil, cel care a făcut parte din echipa de proiect, fie în calitate de formator, fie de formabil (constat, după scrisorile din „Boxa de idei”, că  am avut şi simpli spectatori, incidentali…) şi-a formulat direct sau indirect nişte întrebări:

 1. Care vă sunt obiectivele pentru această participare: Să vă cunoaşteţi mai bine? Să învăţaţi teorii? Să împliniţi o necesitate? Să obţineţi un certificat? Să aveţi ce aplica în viitor? Să învăţaţi pe alţii? Altceva?
 2. Cum vă pot ajuta  formatorii să vă atingeţi obiectivele? Prin prezentare de teorii,      discuţii, chestionare, implicare în activităţi practice?
 3. Ce rezerve, dacă este cazul, aveţi în legătură cu această participare? Care este cel mai rău lucru care vi se poate întâmpla?
 4. Ce resurse aduceţi în această activitate? (experienţe anterioare de formare, cursuri, trainiguri în psihologie, etc.)
 5. Ce norme de comportament sau reguli de bază ar trebui să stabilim pentru ca activitatea să aibă succes?
 6. Care sunt lucrurile care fac ca un om să aibă succes; cum se poate ca o persoană să aibă succes, în timp ce altă persoană nu reuşeşte? Oare      prima persoană are ceva aparte care o ajută să îşi îndeplinească visele?

Pe parcursul anilor am regăsit implicaţi direct sau indirect în activităţi trei categorii de oameni: a) cei care nu fac nimic, dar aşteaptă ceva bun să li se întâmple, b) cei care nu sunt apţi să facă ceva şi luptă din răsputeri, consumîndu-şi enorma energie proprie şi tocînd-o a celor din jur,  ca şi alţii să nu facă nimic şi c) cei care încearcă să reuşească adoptînd un comportament proactiv, îndrăznind să facă primul pas, să-şi asume riscuri de a schimba ceva folosind principiile potrivite! Aceştia sunt cei care reuşesc să săvârşească lucruri frumoase, cei care, slavă domnului, numeric sunt mai mulţi şi mai orientaţi spre succes…Sunt colegii care pe parcursul anilor au luat în serios implicarea în activităţile de matematică competitivă, materializînd-o în concursuri şi olimpiade şcolare (ABC, Turnamentele de Toamnă, Turnamentele de Crăciun, Turnamentele de Paşte, Olimpiada pentru Juniori, Concursul Memorial de Matematică „Constantin Spătaru”, ediţia jubiliară a cărui, a LXV-a, sper, se va realiza în anul şcolar ce vine!), în şcoli de vară, în tabere specializate, în schimburi de loturi de elevi şi profesori, în participări la trainig-uri şi conferinţe locale, naţionale şi internaţionale…Sunt cei care fac istoria învăţămîntului matematic nu doar din municipiu…Sunt cei care necătînd la toate problemele, tatonările, greşelile, aşteptările nerealizate şi deziluziile suferite îşi învaţă lecţia cu curaj şi demnitate şi îşi asumă rolul de a determina calea optimă spre succes, acceptînd eşecul „…ca o amprentă a drumului ce duce spre succes” (sunt cuvintele lui Charles F. Kettering, inginer inventator)…Cu riscul de a ocupa prea mult spaţiu vreau să nu trec cu atenţia numele acestor Domni Profesori şi Doamne Profesoare (ca să nu fiu învinuită de lipsă de imparţialitate le voi cita în ordine alfabetică!): dna L.Avram, dna E.Babin, dl R.Bairac, dl V.Baltag, dna A.Băbălău, dna R.Bojescu, dl C.Botnaru, dna E.Bouroş, dna L.Bujac, dna V.Bujor-Popovici, dna A. şi G.Bunduchi, dna G.Chirilova, dna A.Cibotari, dna E.Cojoc, dna N.Cojocari, dna I.Dabija, dna A.Donos, dna O.Druţă, dna A.Gangan, dna N.Ghereg-Mînzăraru, dra R.Gîlcă, dl. V.Gînga, dna  E. Găluşcă, dna C.Gurschi, dna V.Jelihovschi, dna M.Iarmenco, dna N.Izmană,  dna P. şi dl N.Lachi, dna A.Lefter, dna M.Lupuşor, dna L.Mihalache, dna M. şi dl I.Miricinschi, dna A.Mînzat, dna A.Moloşniuc, dna D.Noroc, dna A.Paireli, dna A.Popa, dna L.Popa, dna T.Pribega, dna R.Poastu, dl M.Teleucă, dna A.Timotin, dna N.Ţobor, dl A.Turchin, dna L.Ţurcanu, dna L.Sali, dna L.Samson, dna N.Savca, dna R.Postu, dna A.Ruban, dna E.Rusu, dna R.Vladimir, dna Z.Railean, dle L. Baş, R. Rusu din Soroca, dna L. Duca, Rezina, dna V.Băbălău, Pelinia Rîşcani, dl A.Cibotari, Sarata Veche, Făleşti.

. Or nu am avea elevi bine instruiţi în rezolvarea problemelor fără efortul Doamnelor învăţătoare: dna G.Andruh, dra I. Botnari, dna S.Cioban, dna M.Braghiş, dna M.Buruiană, dna S.Cotelea, dna A.Ermicioi, dna A.Groza, dna I.Mihai, dna L.Otgon,  dna L.Perjuc, dna V.Vangheli, dna N.Zaharia, dna N.Rufanda, dna N.Grozav, dna I.Barcari, dna N.Ozeranscaia, dna L.Pisarenco, dna M.Simirețchi, etc.

O încercare demnă de a-şi găsi loc în viitor o constituie activităţile comune de formare a cadrelor didactice –  manageri, profesori – cu părinţii în subiecte de interes comun, ce vizează comunicarea. Din această perspectivă toată recunoştinţa formatorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului dna Viorica Bolocan, dna Angela Cara, dna Maia Dobzeu, dna Ina Moraru, dna Nina Uzicov, dna Mariana Georgieva (direcţia IV a Consiliului Europei), dna Cristina Percaru (CCD Covasna), dna Svetlana Gorea, dna Larisa Sali, dna Mariana Marin, dna Diana Ștefăneț, dna Tatiana Savca…

Implicarea în activităţi a reprezentaţilor managerilor (de diferit nivel!) asigură o mai bună conlucrare a echipei de cadre didactice pe verticală. În acest an i-am avut ca eventuali parteneri pe dna T.Potîng, viceministru la Ministerul Educaţiei şi dna Z.Popescu, V.Cujbă, directori-general adjuncţi, DGETS, dna N.Grozav, LT „N.Iorga”, dl I.Miricinschi, dna N.Cojocari, LTS nr.1, dna A.Gangan, LT „G.Călinescu”, dna A.Mînzat, dna L.Motrescu, Gas Natural Fenosa Moldova, etc.

Dacă stau şi meditez asupra multor constatări şi întrebări (cum să devii un om de succes) ajung la concluzia că nu atît de greu: trebuie să vrei, să ştii, să poţi, să faci şi să fii…Simplu, ca buna ziua…

Anume graţie acestui firesc (de fel trivial!) copiii noştri îi regăseşti la Olimpiadele de diferit nivel (şi nu doar/obligator de matematică!), la concursuri de proiecte, în toate echipele de la CUC, făcînd voluntariat sau manifestîndu-se prin felul de a fi (mai puţin prin lipsă de personalitate….), părinţii îi regăseşti ca membri activi şi responsabili ai comunităţi, profesorii îi regăseşti în orice activitate de formare…

Tamara Curtescu-Marinciuc

 P.S. Am aplicat şi voi participa împreună cu un grup de colegi cu materiale despre rezultatele colaborării părinţi – copii – şcoală în cadrul proiectului la Conferinţa Internaţională „ALTAIR la douăzeci de ani: prea mult pentru un început, prea puțin pentru o biografie” (mai 2013) organizată de Centrul Municipal de Excelență. Nu voi ezita să mă expun nu doar asupra realizărilor ci şi asupra problemelor, fiind convinsă să eşecul trebuie sa fie profesorul, nu călăul nostru…

Reclame
Lasă un comentariu »

Conferinta In Memoriam Mihai Marinciuc, 22-23.10.2012, Balti

Lasă un comentariu »

Spre atentia participantilor la Scoala de Toamna ALTAIR 2012

SEDINTELE CU PARINTII  SE VOR DESFASURA DUPA CUM URMEAZA:

MIERCURI, ORA 18.00, PARINTIII ELEVILOR CARE VOR PLECA LA PRAGA SI KRAKOWIA;

JOI, ORA 18.00, PARINTIII ELEVILOR CARE VOR PLECA LA BUDAPESTA SI HAJDUSZOBOSZLO, UNGARIA.

LOCUL INTILNIRII NU POATE FI SCHIMBAT:

SALA DE CONFERINTE, DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT A CONSILIULUII MUNICIPAL CHISINAU

STR.DOSOFTEI, nr. 99.

Lasă un comentariu »

Teste IQ pentru antrenamente (participantilor la Concursul International WINNERS)

Test 1

1) Aneta este pentru Atena asa cum 39257 este pentru…

 • 1 75193
 • 2 75293
 • 3 75393
 • 4 75493
 • 5 75593

2.)    Care animal nu-si are locul in lista de mai jos?

 • 1 Calul
 • 2 Vaca
 • 3 Cangurul
 • 4 Magarul
 • 5 Caprioara

3) Alege numarul care completeaza sirul urmator: 169 144 121 100 81 …

  • 1 72
  • 2 64
  • 3 51
  • 4 49
  • 5 37

4) Chiar si cel mai … trandafir are spini.

 • 1 rau
 • 2 mare
 • 3 urat
 • 4 frumos
 • 5 galben

5) Mâna este pentru mănuşă precum capul este pentru …

  • 1 păr
  • 2 picioare
  • 3 piept
  • 4 om
  • 5 caciula

6) NASA a primit 3 mesaje intr-o limba ciudata. Oamenii de stiinta le-au analizat si au ajuns la concluzia ca „BULEKC NTENYZ RNAZXU” inseamna „pericol explozie racheta”, „VINTAR GROLN BULEKC” inseamna „pericol invazie extraterestri” si ca „NTENYZ XAVI CRYNS” inseamna „explozie cataclism apocalipsa”. Ce inseamna RNAZXU?

  • 1 cataclism
  • 2 apocalipsa
  • 3 pericol
  • 4 explozie
  • 5 racheta

7) Daca niste Wicks sunt Slicks si niste Slicks sunt Snicks, atunci niste Wicks sunt cu siguranta Snicks. Afirmatia este …

  • 1 adevarata
  • 2 falsa

8) Andrei are 4 ani, iar sora lui are de 3 ori mai mult decat el. Ce varsta va avea sora cand Andrei va implini 12 ani?

  • 1 20
  • 2 18
  • 3 28
  • 4 39
  • 5 32

9) Doua fetite au primit impreuna 25 de bancnote. Mihaela a primit insa de 4 ori mai multe bancnote decat Simona. Cate bancnote a primit Simona?

  • 1 3
  • 2 4
  • 3 5
  • 4 6
  • 5 7

10) Dupa 15 minute de condus cu viteza constanta, un sofer observa ca a parcurs 15 km. Cu ce viteza a condus acesta?

  • 1 15 km/h
  • 2 30 km/h
  • 3 45 km/h
  • 4 60 km/h
  • 5 75 km/h

11) O echipa de fotbal a jucat in orasul A, B si C, castigand toate trei meciurile.
In orasul A, jucatorii au marcat jumatate plus unu din golurile marcate in orasul B.
In orasul B, scorul a fost jumatate plus unu din cel inregistrat in orasul C.
In orasul C, au marcat jumatate plus unu din golurile marcate in orasul A.
Cate goluri a marcat echipa in total?

  • 1 36
  • 2 24
  • 3 12
  • 4 8
  • 5 6

12) In magazia fabricii X a sosit un vas cu 24 litri dintr-o substanta lichida, ce trebuie repartizati in mod egal in trei sectii. In acest moment sunt disponibile doar trei recipiente goale: unul de 5 litri, altul de 11 litri si al treilea de 13 litri.
Care este numarul minim de operatiuni (turnat efectiv lichid dintr-un recipient intr-altul) pentru a imparti cei 24 de litri in trei parti egale?

  • 1 5
  • 2 6
  • 3 7
  • 4 8
  • 5 9

13) La o trecere de cale ferata cu bariera, opresc pe acelasi sens, in urmatoarea ordine incepand de la bariera, un motociclist, o caruta si o camioneta. Dupa trecerea trenului motociclistul incerca sa-si porneasca motocicleta, dar nu reuseste. Soferul camionetei claxoneaza. Calul se sperie de claxon si incepe sa necheze, dupa care tulburat, il musca pe motociclist de ureche.
Cine este vinovat pentru urechea motociclistului?

  • 1 calul
  • 2 caruta
  • 3 toti
  • 4 camioneta
  • 5 motociclistul

14) Mama are cu 21 de ani mai mult decat copilul ei si peste 6 ani copilul va fi de 5 ori mai tanar decat mama.
Intrebare: unde este tatal?

  • 1 chiar acum e intr-o vacanta in jurul lumii, singur, care a inceput fix acum 3 luni si care va mai dura 6 luni
  • 2 are de stat in spital 3 luni, complet imobilizat in gips
  • 3 are de executat o pedeapsa de fix o luna la inchisoare, in totala izolare
  • 4 face in acest moment ceva treaba cu mama
  • 5 are 4 ani si in acest moment are de pregatit hainutele pentru ziua de maine la gradinita

15) Cate roti are o masina normala?

  • 1 1
  • 2 2
  • 3 3
  • 4 4
  • 5 5

16) 3 barbati se duc la un hotel unde tariful este de 30 euro camera pe noapte. Fiecare barbat plateste cate 10 euro.
Receptionera realizeaza ca o camera costa doar 25 euro, asa ca roaga unul dintre angajati sa returneze 5 euro celor 3 barbati.
Angajatul nestiind cum sa imparta cei 5 euro la 3, hotaraste sa dea inapoi fiecaruia cate un euro, iar el sa-si pastreze restul de 2 euro.
Asa ca fiecare barbat primeste inapoi cate 1 euro, de aici rezultand ca fiecare a platit pentru camera 9 euro, in total (9 euro * 3 barbati) 27 euro.
Adunand cu cei 2 euro ce i-au ramas angajatului, totalul este 29 euro.
Unde este un euro?

  • 1 acest 1 euro a disparut prin logica matematica
  • 2 si pe acest 1 euro l-a luat tot receptionerul
  • 3 acest 1 euro n-ar disparea daca s-ar transforma cei 5 euro in alta valuta, si s-ar obtine o suma ce poate fi impartita la trei
  • 4 acest 1 euro care nu respecta regula adunarii este chiar exceptia care confirma regula
  • 5 acest 1 euro nici nu exista

 

17) Ce numar trebuie pus in triunghi?

 • 1 1
 • 2 2
 • 3 3
 • 4 4
 • 5 5

18) Vasile cu fiul sau si Gheorghe cu fiul sau s-au dus la pescuit. La intoarcere au constatat:
1) numarul pestilor prinsi de Vasile se termina cu 2
2) fiul lui Vasile a prins un numar de pesti ce se termina cu cifra 3
3) Gheorghe a prins un numar de pesti ce se termina cu cifra 3
4) fiul lui Gheorghe a prins un numar de pesti ce se termina cu cifra 4
5) totalul pestilor prinsi de ei reprezinta un numar care este patratul unui numar intreg.
Cum il cheama pe fiul lui Vasile?

  • 1 Vasile
  • 2 Gheoghe
  • 3 Florin
  • 4 Bogdan
  • 5 Nu stiu

19) Un elev este de doua ori mai varstnic decat sora lui. Ea are de trei ori mai multe cirese decat are el alune. Daca inmultim numarul ce reprezinta varsta elevului cu numarul de cirese, obtinem 510.
Ce varsta are sora elevului si cate alune are el?

  • 1 5 ani; 17 alune
  • 2 7 ani; 21 alune
  • 3 9 ani; 25 alune
  • 4 11 ani; 17 alune
  • 5 nu stiu

20) In careul alaturat a intervenit o anumita dezordine. Ce trebuie sa faceti pentru a restabili ordinea?

  • 1 schimb intre ele numerele 10 cu 16
  • 2 schimb intre ele numerele 11 cu 14 si 15 cu 4
  • 3 schimb intre ele numerele 8 cu 9, 3 cu 7, 2 cu 6 si 10 cu 5
  • 4 schimb intre ele numerele 10 cu 5 si 6 cu 7
  • 5 schimb intre ele numerele 10 cu 1 si 4 cu 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test inteligenta nr. 2

30 intrebari
Procentaj trecere test: 30 %
Timp test: 30 min.
Total puncte oferite de test: 30

Начало формы

Nume si prenume: ________________________

1) AMEIRC IDEAEL este anagrama carui nume? Indiciu: Filosof al religiilor, eseist, prozator, 1907-1986, a scris romanul Maitreyi.

2) Care cuvant lipseste? vaca…gaina… porc…ou…sorici…?

pana snitel lapte blana

3) Chiar si cel mai … trandafir are spini.

urat frumos rau galben mare

4) GLIUERVSI este anagrama carui nume din 9 litere? Indiciu: Cine a scris Eneida?

5) Ce inseamna “bagatela”?

scamatorie accident fleac majoritar

6) Care structura se potriveste in paranteza? Ea reprezinta terminatia primului cuvant si inceputul celui de-al doilea: IN(…)URA

CERT CULT CLUB TACT

7) Care figura se potriveste in continuarea celorlalte figuri?

. . . .

8) Alegeti figura care se potriveste in continuare:

. . . .

9) Ce numar completeaza in mod logic seria: 98, 88, 79, 71, …

10) Ce numar completeaza in mod logic seria: 45, 15, 41, 19, 38, 22, …

11) Daca 300 de bomboane va costa x dolari, cate bomboane puteti cumpara de 50 de centi?

150/x 600x 150x 1500/x 6x

12) Lee a lucrat 22 de ore saptamana aceasta si a fost platita cu $132. Daca saptamana viitoare lucreaza 15 ore, cu cat va fi platita?

$122 $57 $112 $104 $90

13) Care cuvant are semnificatie asemanatoare cu urmatoarele doua cuvinte? Sofer…automobilist

marinar conducator vatman conductor

14) Mana este pentru manusa precum capul este pentru

par picioare om caciula piept

15) Alegeti dintre variantele urmatoare un sinonim pentru cuvantul A OBLITERA :

A obliga A astupa A educa A caligrafia

16) Continuati proverbul: Numai cine nu munceste, …

castiga la loterie. nu stie ce e odihna. nu leneveste. nu greseste.

17) Alegeti dintre variantele urmatoare un sinonim pentru cuvantul A CONDENSA :

A rezuma A detalia A astupa A concentra

18) Ce inseamna “crispat”?

relaxat cristalizat moale contractat

19) Continuati proverbul: Buturuga mica …

rastoarna carul mare. va creste mare. se sparge mai usor. va fi candva mare.

20) Alegeti figura care se potriveste in continuare:

. . . .

21) Alege numarul care completeaza sirul urmator: 169 144 121 100 81 …

72 36 51 49 64

22) Daca 8x + 5x + 2x + 4x = 114, atunci 5x + 3 =

33 47 12 86 25

23) Ce figura completeaza in mod logic secventa urmatoare?

. . . .

24) Cautati cuvantul care nu se potriveste cu celelalte:

hormon sensibil comunal punct

25) Care din urmatoarele variante reprezinta antonimul cuvantului RECTILINIU ?

Drept Curbat Direct Liniar

26) RNAAMGAA este anagrama carui cuvant din 8 litere? Indiciu: Consta in litere amestecate care ordonate corect formeaza un cuvand, sintagma etc…

27) Care din urmatoarele variante reprezinta antonimul cuvantului DREPT ?

Stramb Cinstit Stins Direct

28) NASA a primit 3 mesaje intr-o limba ciudata. Oamenii de stiinta le-au analizat si au ajuns la concluzia ca „BULEKC NTENYZ RNAZXU” inseamna „pericol explozie racheta”, „VINTAR GROLN BULEKC” inseamna „pericol invazie extraterestri” si ca „NTENYZ XAVI CRYNS” inseamna „explozie cataclism apocalipsa”. Ce inseamna RNAZXU?

pericol apocalipsa racheta cataclism explozie

29) Daca r = 5 z, iar 15 z = 3 y, atunci r =

15y 5y y 7y 2y

30) Ce inseamna “mat”?

aspru fara stralucire lucios scump

Lasă un comentariu »

Concursul de fizica „In memoriam Mihai Marinciuc” la a doua ediţie

La 26 noiembrie 2011 în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” şi-a desfăşurat activităţile I-a ediţie a Concursului de fizica „In memoriam Mihai Marinciuc”, activitate cu caracter competitiv, iniţiativă exclusivă a Grupului de iniţiativă a profesorilor colegi şi discipoli ai Profesorului Mihai Marinciuc.
Acţiunea avea drept obiectiv prioritar crearea oportunităţilor de formare, dezvoltare şi promovare a elevilor din clasele a Vl-a – a Xl-a dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică.     Preşedinte al Concursului a fost desemnat dl Spiridon Rusu, conferenţiar doctor, Universitatea Tehnică din Moldova, preşedinte onorific – dl Florea Uliu, conferenţiar doctor, Universitatea din Craiova. Preşedinte al comitetului organizatoric al primei ediţii  a fost dl Miron Potlog, grad didactic superior, director adjunct, LT „Nicolae Iorga”. A sponsorizat acţiunea LT „Nicolae Iorga”, director dna Valentina Iurco, „Xerox Moldova”, director general dl Tudor Acristinii, editura „Ştiinţa”, director dl Gheorghe Prini, editura „Integritas”, director dl Gheorghe Nicolaev, Asociaţia Obştească ICAR şi colectivul didactic al Centrului Municipal de Excelenţă, unde cîndva a activat şi Domnul Profesor. Conform regulamentului concursului instituţia discipolii căreiea au acumulat cele mai multe medalii va fi gazdă a următoarei ediţii.

Astfel, întrucît Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, a acumulat cel mai mare număr de medalii instituţia  va fi gazda ediţiei a II-a. Preşedinte al Comitetului organizatoric la ediţia a II-a este reputatul profesor universitar, doctor habilitat Igor Eftodiev. În grupul de lucru se regăsesc personalităţi ca academicianul V.Canţer, fizicieni didacţi cunoscuţi ca M.Colpagiu, G.Ţurcanu, V.Gheţu, M.Potlog, V.Păgînu, I.Malcoci, I.Holban., şi mulţi alţi profesori.

În acest an vor participa la activităţi şi delegaţi din România, elevi şi cadre didactice cu care a colaborat regretatul Mihai Marinciuc.

Ediţia a II-a se va desfăşura în perioada 23 – 25 noiembrie, anticipînd ziua de 26 în care ilustrul pedagog ar fi implinit vîrsta de  74 de ani.

Festivitatea de inaugurare şi deschidere va avea loc la ora 9.00 în sala de festivităţi a Liceului „Orizont”.

Mulţumesc Societăţii Fizicienilor din Moldova, Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultăţii de Ştiinţe Reale, Catedrei de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti pentru că că în perioada 4 – 7 octombrie 2012 la Bălţi au realizat Conferinţa de Fizică„In memoriam Mihai Marinciuc”.

Mulţumesc tuturor profesorilor, foşti discipoli, prieteni, colegi ai lui Mihai Marinciuc pentru faptul că mi-au fost alături în acest an. Mulţumesc prietenilor din capitala de nord a Republicii Moldova, în special, familiei Abramciuc Valeriu şi Margareta pentru toată susţinerea.

Mulţumesc tuturor prietenilor, profesori de fizică, de matematică, tuturor elevilor mei şi ai lui Mihai, tuturor prietenilor noştri  graţie cărora şi Concursul „In memoriam Mihai Marinciuc” va FI…

Ştiu că-n situaţii ca cea pe care am trăit-o şi o mai trăiesc e greu să  FII ALĂTURI, să spui ceva…Vă mulţumesc pentru că aţi tăcut alături de mine, ca m-aţi susţinut prin energia şi curajul Dvs de a fi în preajmă tocmai atunci cînd aveam nevoie…

Lasă un comentariu »

Spre atenţia profesorilor insititori de lot la Scoala de Toamna ALTAIR 2012, Ungaria

Actele in pachetul pentru solicitarea de vze vor fi aranjate in următoarea ordine:

0. Solicitarea de viza.

 1. Confirmarea de la hotel
 2. Demers de la DGETS
 3. Listele avizate de DGETS
 4. Certificat de elev/professor
 5. Carnet de munca (copie+original)
 6. Procura (copie+original)
 7. Declaratie (copie+original)
 8. Asigurare medicala (copie+original)
 9. Actele pentru transport (de la directorul de serie)
 10. Copia buletinului sau copia certificatului de nastere (copie+original)
 11. Copia pasaportului (copie la 1 pagina si vize schengen+original)
 12. Programul sejurului (de la directorul de serie)

 

Atenţie!!!!!!!!!!!!!!!!Copiii de la 18 ani prezintă certificatul de la locul de muncă a unuia din părinţi cu indicarea salariului mediu lunar si a nr. ordinului de angajare

Lasă un comentariu »

Atentie formabililor de la Centrul Municipal de Excelenta

In vederea crearii si asigurarii conditiilor prielnice formarii elevilor cu interes si aptitudini pentru matematică aducem la cunostinta Dvs urmatoarele:

1.Cantina liceului va functiona asigurind doritorilor hrana sau gustarea.

2. Profesorii identifica dimineata doritorii  sa ia dejunul/prinzul/ceai sau suc/tartine, etc, administratorul va prelua aceste date si va asigura un orar flexibil, fara suprapuneri, in care fiecare grup poate servi ceea ce a comandat.

3. In timpul pauzei va lucra bufetul – salate, tartine, bauturi calde.

4. Piscina poate primi doritorii in conditiile cind acestia au certificat de la medic, sepcuta si costum/slipii de baie.

5. Va rog sa distribuiti,  in masura posibilitatilor informatia, inclusiv in ziua de simbata.

O zi cit mai buna…

Cu respect Tamara Curtescu-Marinciuc

Lasă un comentariu »

Calendar al activităţilor Centrului Municipal de Excelenţă ICAR

I semestru al anului de studii 2012-2013                                           

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

L

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

M

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

M

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

J

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

V

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

S

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

D

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

Săpt

 

 

 

 

 

S1

S2

S3

S4

 

S5

S6

S7

S8

 

S9

S10

S11

S12

 

 

 semestrul  I:  01 octombrie – 31 decembrie 2012

 vacanţa de toamnă        29.10.2012 – 04.11.2012

vacanţa de Crăciun       25.12.2012 –  08.01.2012

06.10.2012

13.10.2012

20.10.2012

27.10.2012

03.11.2012

10.11.2012

8.30 -9.00

Bine te-am gasit, ICAR!

(careu)

 

09.00-12.00

Activitatea:

 ,, Matematică   competitivă”

 

09.00-12.00

Activitatea:

 ,, Matematică   competitivă”

9.00-11.00

Concursul Internațional Winners Test  IQ

11.00-11.45

Activitatea:

 ,, Matematică   competitivă”

11.50-12.30

Proba de evaluare pentru adulti:  

Profesorul anului 2012 Argint-Căldare LUCIA

09.00-11.00

Turnamentele  de   Toamnă ediţia  a XIX-a

11.00-12.00

Atelierile:

,,Activități de consiliere în grup”

,, Matematică competitivă”

09.00-12.00

Activitatea:

 ,, Matematică   competitivă”

 

ALTAIR 2012

Ungaria, Budapesta

 Hajduszoboszlo

Cehia, Praga

Polonia, Krakovia

28.10.2012-03.11.2012

09.00-15.00

Activități:

 ,, Matematică   competitivă”

11.50-12.30

Proba de evaluare pentru adulti:  

animatorii Școlii de Toamnă ALTAIR 2012:   

Chirtoaca Svetlana

Cheptănaru Alexandrina

Boaghe Andrei

Băbălău Anna

12.30-15.00

Sesiune de formare a profesorilor

Formator: D.Stefanet

12.30-14.00

Sesiune de formare a profesorilor

Formator: D.Stefanet

13.00-15.00

Sesiune de formare a profesorilor

Formator:

M.Marin

13.00-15.00

Sesiune de formare a profesorilor

Formator:

R.Negura

 

 

13.00-15.00

Sesiune de formare a profesorilor

Formator: D.Stefanet

  

17.11.2012

24.11.2012

01.12.2012

08.12.2012

15.12.2012

22.12.2012

09.00-12.00

Activitatea

,,   Matematică competitivă

 

09.00-12.00

Activitatea

,,   Matematică competitivă

 

09.00-12.00

Concursul   Memorial de Fizică MIHAI MARINCIUC, ediția   a II-a

Liceul Teoretic Moldo-Turc, Durlești

09.00-12.00

Activitatea

,,   Matematică competitivă

 

09.00-11.00

Concursul   Internațional Winners Matematica

și

‘’La   şcoală cu Leuţul Winners’’  (concurs   pentru clasa pregătitoare )

 

11.00-12.00

Atelierile:

,,Activități   de consiliere în grup”

,,   Matematică competitivă

 

09.00-11.00

Turnamentele   de Crăciun ediţia  a XIX-a

 

11.50-12.30

Proba   de evaluare pentru adulti:  Alexandru   Gațcan, fotbolist național (mijlocaș, echipa naționala de fotbal)

 

Leanca   Daniela, Miss Turism Moldova 2012,

 a promovat turismul la nivel global în vara   anului 2012.

09.00-12.00

Activitatea

,,   Matematică competitivă

 

Premierea   elevilor cu rezultate

la

Turnamentele   de Crăciun, ediţia  a XX-a

 

 

 

13.00-15.00

Sesiune de formare a profesorilor

Formator:

R.Negura

 

 

13.00-15.00

Sesiune de formare a profesorilor

Formator:

R.Negura

12.30-14.30

Sesiune de formare a profesorilor

Formator:

 

D.Stefanet

 

 

Lasă un comentariu »

Invitaţie la ediţia a XXI-a a Concursurilor Internaţionale Şcolare WINNERS

Înscrierea la editia a XXI-a a Concursurilor Internaționale Winners are loc la de la 13 octombrie pînă la 19 octombrie 2012, pentru cele trei secțiuni ( Test IQ, Matematica și Concurs pentru preșcolari).

Copiii se pot inscrie la profesorul-mentor la Centrul Municipal de Excelenta. Succes!

Responsabila de organizarea Concursului este desemnata dna Violeta Bujor-Popovici, responsabila de relatiile CME cu comunitatea, tel 069055428.

 

SECŢIUNE DE CONCURS    Ediţia a XXI-a va avea loc la:

Test IQ                                             20.10.2012

Matematică                           08.12.2012

‘’La şcoală cu Leuţul Winners’’  (concurs pentru clasa pregătitoare )           08.12.2012

 

 

Concursurile Winners constau dintr-un test grilă cu 15-21 întrebări, fiecare având 5 variante de răspuns, dintre care numai una corectă, iar pentru clasele III-XII există încă un subiect non-grilă, obligatoriu, care reprezintă proba de baraj şi faza internaţională. Elevii lucrează individual, la concursurilor de Matematică,și test I.Q. elevii luucrează maxim 120 de minute, ’La şcoală cu Leuţul Winners’’  (concurs pentru clasa pregătitoare ) , mazim 100 minute.

Mai mult decât rezultatul, contează participarea corectă, verificarea cunoştinţelor dobândite şi familiarizarea cu acest gen modern de testare, în vederea promovării cu succes a diferitelor forme de verificare şcolară, testări, teze şi examene. Participarea este deschisă elevilor din clasele I-XII, fără condiţii. Subiectele de concurs sunt accesibile şi în acelaşi timp competitive. Ne adresăm tuturor elevilor, indiferent de nivelul de pregătire, oferindu-le şansa de a-şi pune în valoare cunoştinţele dobândite în şcoală şi totodată stimulându-i să devină mai competitivi. Toţi elevii vor să simtă că merită să înveţi, să se simtă apreciaţi, competitivi şi recompensaţi.

.

Regulamentul Concursurilor şi Testărilor Internaţionale Şcolare WINNERS

1. Invităm permanent toate Instituţiile Educaţionale din România şi alte ţări la Concursurile WINNERS. Orice instituţie doritoare are dreptul să participe la aceste concursuri prin elevii din cls. I-XII, cu susţinerea Comitetului de părinţi, în condiţiile anunţate în invitaţie, regulament şi pe site-ul Coordonatorului Winners, indiferent dacă din anumite motive care nu ţin de noi, nu au primit o invitaţie la ediţia curentă.

2. Toate Instituţiile Educaţionale participante la Concursurile Winners au obligaţia de a lua cunoştinţă de Regulamentul Concursurilor şi Testărilor Winners înainte de achitarea revistelor (chiar şi şcolile care află din alte surse decât din invitaţie), din momentul înscrierii considerându-se acceptate toate condiţiile de înscriere, organizare, corectare, premiere, publicitate şi marketing ale concursurilor şi testărilor Winners.

3. În situaţia în care concurentul absentează din orice motiv de la concurs, contravaloarea revistei Winners nu se returnează, urmând a primi revista comandată; nu i se va acorda nici diplomă Winners pentru concursul respectiv.

4. Fiecare secţiune de concurs se susţine simultan, la nivel internaţional, de regulă în instituţiile educaţionale. Modificarea datei de concurs se poate face în situaţiile de necesitate, cu acordul prealabil al organizatorilor internaţionali Winners.

5. Faza naţională a concursului constă în rezolvarea subiectelor tip grilă, pentru care se poate obţine maxim un punctaj corespunzător menţiunii. Subiectele sunt punctate în mod egal: 16 subiecte la clasa I şi 21 la clasele II – XII (excepţie la matematică, TIC, chimie şi fizică, unde sunt 15 subiecte la clasele V – XII). Fiecare subiect are 5 variante de răspuns, dintre care numai una corectă.

Faza internaţională constă în rezolvarea subiectelor tip grilă şi a subiectului non-grilă (care este de departajare, pentru clasele III – XII, se rezolvă pe verso-ul fişei de răspuns). Pentru această fază se obţine minim punctajul corespunzător Premiului al III-lea. Numai dacă se rezolvă corect toate subiectele grilă, se va corecta şi puncta ultimul subiect non-grilă.

Faza naţională şi cea internaţională se desfăşoară simultan, la nivel internaţional.

Acolo unde suspiciunea de copiere va fi foarte mare, chiar evident – statistic, grafologic sau în alt mod – subiectul non-grilă nu va mai fi corectat iar punctajul obţinut la subiectele tip grilă va fi scăzut considerabil, inclusiv elevilor studioşi şi merituoşi care au permis altora, mai puţin corecţi, studioşi şi merituoşi, să copieze după ei.

6. Fişele cu subiecte, fişele de răspuns şi plicul de retur se trimit pe adresa indicată de unicul organizator principal, iar dacă nu este stabilit, la adresa şcolii pe numele organizatorului cu cei mai mulţi concurenţi; în caz de egalitate, va fi organizator principal doar primul înscris. Imediat după primire, coletul se desface în prezenţa D-nei/ D-lui Director, se verifică numărul de fişe, apoi se sigilează şi se redeschide doar în ziua stabilită pentru concurs. Dacă un concurent lipseşte de la concursul la care deja s-a înscris, primeşte revistă dar nu şi diplomă.

Nu răspundem pentru eventuala neprimire a fişelor de concurs sau testare înaintea zilei stabilite de concurs, datorată poştei, înscrierii incorecte, târzii sau incomplete, nici pentru neprimirea răspunsurilor elevilor datorată poştei.

7. În eventualitatea în care apar nemulţumiri după cumpărarea revistei/ revistelor ori altui produs/ altor produse Winners sau după efectuarea înscrierii la oricare concurs Winners, în toate aceste cazuri de la prezentul punct 9 şi în oricare altele nu se înapoiază sumele de bani plătite de cumpărători şi se trimit revistele comandate sau alte produse echivalente, în toate situaţiile permise de legile româneşti în vigoare.

8. Programul din ziua concursului este următorul:

ora 8:50 – intrarea elevilor în săli, desigilarea coletelor

ora 9:00 – se împart fişele cu subiecte şi grilele de răspuns, care se completează cu atenţie (a se vedea punctul 3)

ora 9:15 – 10:55/11:15 – derularea concursului. Elevii vor lucra individual timp de maxim 100 de minute (cu excepţia concursului de Matematică, Chimie şi Fizică, la care vor lucra maxim 120 de minute)

ora 10:55/11:15 – se strâng fişele de răspuns

Este permisă utilizarea ciornelor în timpul concursului, dar acestea vor fi păstrate de către participanţi, împreună cu fişele cu subiecte.

Se păstrează obligatoriu un xerox sau o scanare a lucrărilor pentru situaţia în care se pierde coletul cu răspunsurile, pentru autoevaluare la momentul afişării pe site a variantelor corecte de răspuns, pentru a putea face o eventuală contestaţie valabilă şi, în plus, pentru a putea fi verificate de părinţii concurenţilor.

Fişele cu răspunsuri trebuie orientate la fel. Se expediază în aceeaşi zi, eventual împreună cu propuneri de organizare, sugestii de premiere şi observaţii clare şi argumentate cu obiectivitate, referitoare la subiectele de concurs, pe adresa din antet (prin curier, recomandat) cu precizarea pe plicSecţiunea Matematică/ alta (numele).

Nu se trimit fişele cu răspunsuri de la mai multe secţiuni în acelasi plic sau în aceeaşi zi.

9. Înainte de începerea fiecărei probe de concurs, cadrele didactice îndrumătoare vor verifica completarea corectă şi obligatorie a următoarelor opt rubrici:

Rubrica 1 – se completează numele şcolii, localitatea şi judeţul;

Rubrica 2 – datele de contact ale elevului: e-mailul, tel. mobil şi tel. fix;

Rubrica 3 – se umple cercul corespunzător clasei. ATENŢIE! Concursul de limba germană/ limba engleză/ franceză/ spaniolă se susţine pe clase, nu pe
ani de studiu!

Rubricile 4, 5 – scrierea numelui şi a primului prenume, apoi neapărat umplerea cercurilor corespunzătoare numelui şi primului prenume;

Rubrica 6 – se umple cercul corespunzător secţiunii la care concurează elevul în acea zi;

Rubrica 7 – se completează numerele de telefon şi e-mailurile părinţilor;

Rubrica 8 – se umple (total, dar fară să se depăşească marginile) un singur cerc corespunzător răspunsului ales, la fiecare dintre subiecte.

Notă: se recomandă mai întâi rezolvarea pe ciorne, apoi completarea rubricii cu răspunsurile corecte, evitându-se astfel ştersăturile care conduc automat la anularea răspunsului respectiv.

10. Participanţii vor completa cerculeţele folosind pix sau stilou cu pastă neagră sau albastră închisă şi intensă; nu se completează cerculeţele cu creionul. Pentru completarea răspunsurilor pe verso se vor utiliza doar creionul sau pixul cu mină subţire (care nu lasă pete şi nici urme pe verso); pe faţă nu se va completa nimic în afara spaţiilor destinate; dacă din eroare s-a completat în afara zonelor, atunci testul trebuie refăcut complet. Cerculeţele se vor completa prin umplerea lor totală, fară a depăşi marginea; umplerea se va face în mod consistent (nu prin punctuleţ, x , bifare etc.). Dacă s-a depăşit marginea, dacă s-a completat din greşeală un alt cerculeţ (răspuns sau clasă), dacă testul s-a îndoit ori dacă din greşeală se pătează testul cu ceva pe cercurile numelui, clasei sau răspunsurilor corecte cerute, atunci testul trebuie refăcut. Tăierea răspunsului greşit nu este corectă (nu se admite pasta corectoare sau picul). Toate câmpurile trebuie completate.

Supraveghetorii trebuie să verifice pe parcursul concursului că fiecare candidat respectă întocmai instrucţiunile primite; să verifice la primirea testelor de la participanţi dacă acestea sunt completate corect, dacă cerculeţele sunt corect bifate, dacă toate informaţiile esenţiale sunt completate (nume, clasă, materie, şcoală), dacă testul nu a fost îndoit, pătat sau completat în afara zonelor destinate. Dacă instrucţiunile nu au fost respectate, supraveghetorii vor permite înlocuirea şi refacerea testului. La trimiterea fişelor-grile către Organizatorul Internaţional Winners, acestea să fie neapărat în folie de plastic (aşa cum le şi primiţi) pentru a evita astfel eventualele ruperi, îndoiri, murdăriri sau orice alt tip de daune oricât de mici pe care fişa grilă de răspuns a elevilor ar putea-o suferi pe traseul către Editură şi care ar putea afecta grav corectitudinea şi rapiditatea stabilirii rezultatelor participanţilor Concursurilor Winners.Xeroxurile sau scanările lucrărilor, care se fac obligatoriu, se păstrează în şcoală, iar către Editură se trimit şi sunt acceptate doar originalele completate de concurenţi.

11. Pentru clasele III-XII punctajul unui test-grilă ( notat P 3-12 ) este dat de formula:

P 3-12 = (nr. răspunsuri corecte realizate de către elev / nr. total de subiecte tip grilă) x 50 + 40 puncte din oficiu. P 3-12 este cuprins între 40 si 90 puncte. Pentru rezolvarea perfectă a subiectului non-grilă se acordă 10,00 puncte, astfel punctajul final maxim posibil este de 100,00 puncte.

Pentru clasele I-II punctajul unui test-grilă ( notat P 1-2 ) este dat de formula: P 1-2 = (nr. răspunsuri corecte realizate de către elev / nr. total de subiecte tip grilă) x 60 + 40 puncte din oficiu.

P 1-2 este cuprins între 40 si 100 de puncte. Punctarea lui P 1-2 şi P 3-12 se face prin rotunjire la punct.

12. Unele subiecte ar putea depăşi programa şcolară de bază, testându-le concurenţilor inteligenţa, intuiţia, imaginaţia şi spontaneitatea. Dacă există mai multe variante corecte de răspuns, se vor puncta doar acestea corecte, oricare va fi bifată de concurent.În cazul unui subiect formulat greşit ( greşeală de tipografie sau alte erori) se acordă punctajul maxim pentru acel subiect. În acest sens, organizatorii pot trimite observaţii clare, detaliate şi argumentate cu obiectivitate. Observatiile referitoare la subiecte si variantele de raspuns corecte trebuie trimise cât mai urgent după desfăşurarea concursurilor, maxim la o săptămână după afişarea variantelor corecte de răspuns pe site, care sunt afişate la două săptămâni după fiecare concurs.

13. Toţi concurenţii din clasele I-XII care obţin maxim 80 de puncte vor primi certificate de competitivitate.

Pentru clasa I se oferă diplome de menţiune de la 81-89 puncte, premiul III pentru 90-95 puncte, premiul II pentru 96-99 puncte şi premiul I pentru 100 puncte.

Pentru clasa a II-a se oferă diplome de menţiune de la 86-92 puncte, premiul III pentru 93-96 puncte, premiul II pentru 97-99 puncte şi premiul I pentru 100 puncte.

Pentru clasele III-XII se acordă diplome de menţiune pentru punctaje de la 78 la 83 puncte, premiul III pentru 84-86 puncte, premiul II pentru punctaje de la 87 la 97 puncte şi premiul I de la 98 la 100 puncte. La Informatică, Matematică, Chimie şi Fizică clasele V-XII se acordă menţiune pentru 73-83 puncte, premiul al III-lea pentru 84-89 puncte, premiul al II-lea pentru 90-97 puncte şi premiul I pentru 98-100 puncte.

Şi concurenţii care nu s-au calificat pentru premii vor fi recompensaţi în limita fondului de premiere.

Marile premii se acordă claselor III-XII, în ordinea descrescătoare a punctajelor pentru concurenţii care rezolvă şi subiectul non-grilă. În caz de dificultate în repartizarea premiilor se pot lua în considerare câte un criteriu pe rând, până la departajare: numărul de concurenţi din instituţie, numărul de premianţi la nivel de instituţie educaţională, media din ultimul semestru încheiat la disciplina respectivă, mediile în toţi anii la disciplina respectivă, mediile şcolare din toţi anii, rezultatele anterioare la Concursurile Winners şi un nou subiect de baraj.

14. Se acordă certificate Winners organizatorilor cu minim 30 de participări în total.
15.
Revistele de concurs, premiile şi certificatele vor fi primite în luna ianuarie pentru semestrul I şi în lunile mai-iunie pentru semestrul al II-lea. Testele, cum sunt cele de IQ, nu permit accesul la premiile Winners, rezervate concursurilor Winners.

16. Organizatorii locali din instituţia educaţională vor completa toate certificatele la aflarea rezultatelor afişate pe site.

17. Eventualele contestaţii se pot face în termen de 72 de ore din momentul afişării rezultatelor pe site-ul Winners. Contestaţia valabilă se face în scris prin poştă, doar de către organizatorul principal din şcoală, după ce un organizator local i-a verificat în scris răspunsurile concurentului după copia lucrării; această verificare scrisă şi semnată trebuie să însoţească contestaţia, într-o scrisoare recomandată.

18. În cazul în care, din diverse motive, premiul nu este ridicat în maxim trei luni de zile de la data oferirii lui (data premierii), va fi retras definitiv premiantului deţinător şi va intra în fondul de premiere viitor.

Nu suportăm cheltuielile legate de deplasarea până la locul de plecare în tabără, în cazul în care se vor acorda locuri în tabără ca premii sau bonusuri sau deplasarea la sediul nostru. Marile premii nu sunt cumulative. Nu se vor acorda două mari premii la aceeaşi ediţie organizatorilor sau elevilor.

19. Organizatorii şi concurenţii au obligaţia să consulte permanent site-ul nostru pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, regulament, premiere sau organizare privind Concursurile Winners.

20. Se recomandă desfăşurarea unei faze locale de pretestare Winners (pentru o punctare mai mare la dosarul profesional), cu subiecte şi corectură locale, înaintea concursului internaţional propriu-zis Winners, anunţat în Calendar. Editura nu va furniza subiecte sau alte materiale pentru pretestări la această fază. Nota de promovare este 5 din 10 maxim sau calificativul suficient.

21. Editura işi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare unei bune derulări a întregului program Winners, inclusiv ajustarea prezentului regulament, cu o înştiinţare prealabilă pe site-ul său.

22. Toate materialele expediate către Editură, precum şi pozele, filmele realizate cu ocazia taberelor, activităţilor recreative, premierilor şi prezentărilor devin proprietatea acestuia din momentul recepţiei lor şi ar putea fi folosite în acţiuni de publicitate şi marketing.

23. Obiectele, taberele, bursele şi celelalte premii din materialele promoţionale ale Concursurilor Winners, de pe site-ul, din revistele, culegerile şi toate produsele Editurii Succes Deplin, sunt cu titlu de prezentare şi nu reprezintă obligaţie contractuală din partea societăţii organizatoare a Concursurilor Winners, premiile fiind diferite la fiecare ediţie. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru sumele încasate de organizatori în vederea cheltuielilor locale din instituţiile participante, aceste sume nefiind încasate de Editură.

24. Editura îşi rezervă dreptul de a selecta colaboratorii şi clienţii.

25. Încheierea acordului de parteneriat (protocolului de colaborare) este facultativă şi nu este o condiţie a participării la concurs. Doritorii pot totuşi încheia acest acord de parteneriat, printându-l în două exemplare de pe site-ul Editurii.

Succes Deplin!

Vă mulţumim pentru interesul, aprecierea şi susţinerea acordată concursurilor,

revistelor şi produselor marca WINNERS!

Director General,

Florin Vasiliu

1 Comentariu »

Primul clopotel la Centrul Municipal de Excelenta, 6 octombrie 2012

Era mult inainte de ora 9 cind drumul spre Liceul Teoretic Mihai Viteazul il inundara copiii, unii din ei ducind ghiozdane cit jumatate din statura lor, altii ducindu-si parintii de mina…

Un an bun, copii…

Lasă un comentariu »