altairicar

Just another WordPress.com site

Invitaţie la ediţia a XXI-a a Concursurilor Internaţionale Şcolare WINNERS

pe octombrie 7, 2012

Înscrierea la editia a XXI-a a Concursurilor Internaționale Winners are loc la de la 13 octombrie pînă la 19 octombrie 2012, pentru cele trei secțiuni ( Test IQ, Matematica și Concurs pentru preșcolari).

Copiii se pot inscrie la profesorul-mentor la Centrul Municipal de Excelenta. Succes!

Responsabila de organizarea Concursului este desemnata dna Violeta Bujor-Popovici, responsabila de relatiile CME cu comunitatea, tel 069055428.

 

SECŢIUNE DE CONCURS    Ediţia a XXI-a va avea loc la:

Test IQ                                             20.10.2012

Matematică                           08.12.2012

‘’La şcoală cu Leuţul Winners’’  (concurs pentru clasa pregătitoare )           08.12.2012

 

 

Concursurile Winners constau dintr-un test grilă cu 15-21 întrebări, fiecare având 5 variante de răspuns, dintre care numai una corectă, iar pentru clasele III-XII există încă un subiect non-grilă, obligatoriu, care reprezintă proba de baraj şi faza internaţională. Elevii lucrează individual, la concursurilor de Matematică,și test I.Q. elevii luucrează maxim 120 de minute, ’La şcoală cu Leuţul Winners’’  (concurs pentru clasa pregătitoare ) , mazim 100 minute.

Mai mult decât rezultatul, contează participarea corectă, verificarea cunoştinţelor dobândite şi familiarizarea cu acest gen modern de testare, în vederea promovării cu succes a diferitelor forme de verificare şcolară, testări, teze şi examene. Participarea este deschisă elevilor din clasele I-XII, fără condiţii. Subiectele de concurs sunt accesibile şi în acelaşi timp competitive. Ne adresăm tuturor elevilor, indiferent de nivelul de pregătire, oferindu-le şansa de a-şi pune în valoare cunoştinţele dobândite în şcoală şi totodată stimulându-i să devină mai competitivi. Toţi elevii vor să simtă că merită să înveţi, să se simtă apreciaţi, competitivi şi recompensaţi.

.

Regulamentul Concursurilor şi Testărilor Internaţionale Şcolare WINNERS

1. Invităm permanent toate Instituţiile Educaţionale din România şi alte ţări la Concursurile WINNERS. Orice instituţie doritoare are dreptul să participe la aceste concursuri prin elevii din cls. I-XII, cu susţinerea Comitetului de părinţi, în condiţiile anunţate în invitaţie, regulament şi pe site-ul Coordonatorului Winners, indiferent dacă din anumite motive care nu ţin de noi, nu au primit o invitaţie la ediţia curentă.

2. Toate Instituţiile Educaţionale participante la Concursurile Winners au obligaţia de a lua cunoştinţă de Regulamentul Concursurilor şi Testărilor Winners înainte de achitarea revistelor (chiar şi şcolile care află din alte surse decât din invitaţie), din momentul înscrierii considerându-se acceptate toate condiţiile de înscriere, organizare, corectare, premiere, publicitate şi marketing ale concursurilor şi testărilor Winners.

3. În situaţia în care concurentul absentează din orice motiv de la concurs, contravaloarea revistei Winners nu se returnează, urmând a primi revista comandată; nu i se va acorda nici diplomă Winners pentru concursul respectiv.

4. Fiecare secţiune de concurs se susţine simultan, la nivel internaţional, de regulă în instituţiile educaţionale. Modificarea datei de concurs se poate face în situaţiile de necesitate, cu acordul prealabil al organizatorilor internaţionali Winners.

5. Faza naţională a concursului constă în rezolvarea subiectelor tip grilă, pentru care se poate obţine maxim un punctaj corespunzător menţiunii. Subiectele sunt punctate în mod egal: 16 subiecte la clasa I şi 21 la clasele II – XII (excepţie la matematică, TIC, chimie şi fizică, unde sunt 15 subiecte la clasele V – XII). Fiecare subiect are 5 variante de răspuns, dintre care numai una corectă.

Faza internaţională constă în rezolvarea subiectelor tip grilă şi a subiectului non-grilă (care este de departajare, pentru clasele III – XII, se rezolvă pe verso-ul fişei de răspuns). Pentru această fază se obţine minim punctajul corespunzător Premiului al III-lea. Numai dacă se rezolvă corect toate subiectele grilă, se va corecta şi puncta ultimul subiect non-grilă.

Faza naţională şi cea internaţională se desfăşoară simultan, la nivel internaţional.

Acolo unde suspiciunea de copiere va fi foarte mare, chiar evident – statistic, grafologic sau în alt mod – subiectul non-grilă nu va mai fi corectat iar punctajul obţinut la subiectele tip grilă va fi scăzut considerabil, inclusiv elevilor studioşi şi merituoşi care au permis altora, mai puţin corecţi, studioşi şi merituoşi, să copieze după ei.

6. Fişele cu subiecte, fişele de răspuns şi plicul de retur se trimit pe adresa indicată de unicul organizator principal, iar dacă nu este stabilit, la adresa şcolii pe numele organizatorului cu cei mai mulţi concurenţi; în caz de egalitate, va fi organizator principal doar primul înscris. Imediat după primire, coletul se desface în prezenţa D-nei/ D-lui Director, se verifică numărul de fişe, apoi se sigilează şi se redeschide doar în ziua stabilită pentru concurs. Dacă un concurent lipseşte de la concursul la care deja s-a înscris, primeşte revistă dar nu şi diplomă.

Nu răspundem pentru eventuala neprimire a fişelor de concurs sau testare înaintea zilei stabilite de concurs, datorată poştei, înscrierii incorecte, târzii sau incomplete, nici pentru neprimirea răspunsurilor elevilor datorată poştei.

7. În eventualitatea în care apar nemulţumiri după cumpărarea revistei/ revistelor ori altui produs/ altor produse Winners sau după efectuarea înscrierii la oricare concurs Winners, în toate aceste cazuri de la prezentul punct 9 şi în oricare altele nu se înapoiază sumele de bani plătite de cumpărători şi se trimit revistele comandate sau alte produse echivalente, în toate situaţiile permise de legile româneşti în vigoare.

8. Programul din ziua concursului este următorul:

ora 8:50 – intrarea elevilor în săli, desigilarea coletelor

ora 9:00 – se împart fişele cu subiecte şi grilele de răspuns, care se completează cu atenţie (a se vedea punctul 3)

ora 9:15 – 10:55/11:15 – derularea concursului. Elevii vor lucra individual timp de maxim 100 de minute (cu excepţia concursului de Matematică, Chimie şi Fizică, la care vor lucra maxim 120 de minute)

ora 10:55/11:15 – se strâng fişele de răspuns

Este permisă utilizarea ciornelor în timpul concursului, dar acestea vor fi păstrate de către participanţi, împreună cu fişele cu subiecte.

Se păstrează obligatoriu un xerox sau o scanare a lucrărilor pentru situaţia în care se pierde coletul cu răspunsurile, pentru autoevaluare la momentul afişării pe site a variantelor corecte de răspuns, pentru a putea face o eventuală contestaţie valabilă şi, în plus, pentru a putea fi verificate de părinţii concurenţilor.

Fişele cu răspunsuri trebuie orientate la fel. Se expediază în aceeaşi zi, eventual împreună cu propuneri de organizare, sugestii de premiere şi observaţii clare şi argumentate cu obiectivitate, referitoare la subiectele de concurs, pe adresa din antet (prin curier, recomandat) cu precizarea pe plicSecţiunea Matematică/ alta (numele).

Nu se trimit fişele cu răspunsuri de la mai multe secţiuni în acelasi plic sau în aceeaşi zi.

9. Înainte de începerea fiecărei probe de concurs, cadrele didactice îndrumătoare vor verifica completarea corectă şi obligatorie a următoarelor opt rubrici:

Rubrica 1 – se completează numele şcolii, localitatea şi judeţul;

Rubrica 2 – datele de contact ale elevului: e-mailul, tel. mobil şi tel. fix;

Rubrica 3 – se umple cercul corespunzător clasei. ATENŢIE! Concursul de limba germană/ limba engleză/ franceză/ spaniolă se susţine pe clase, nu pe
ani de studiu!

Rubricile 4, 5 – scrierea numelui şi a primului prenume, apoi neapărat umplerea cercurilor corespunzătoare numelui şi primului prenume;

Rubrica 6 – se umple cercul corespunzător secţiunii la care concurează elevul în acea zi;

Rubrica 7 – se completează numerele de telefon şi e-mailurile părinţilor;

Rubrica 8 – se umple (total, dar fară să se depăşească marginile) un singur cerc corespunzător răspunsului ales, la fiecare dintre subiecte.

Notă: se recomandă mai întâi rezolvarea pe ciorne, apoi completarea rubricii cu răspunsurile corecte, evitându-se astfel ştersăturile care conduc automat la anularea răspunsului respectiv.

10. Participanţii vor completa cerculeţele folosind pix sau stilou cu pastă neagră sau albastră închisă şi intensă; nu se completează cerculeţele cu creionul. Pentru completarea răspunsurilor pe verso se vor utiliza doar creionul sau pixul cu mină subţire (care nu lasă pete şi nici urme pe verso); pe faţă nu se va completa nimic în afara spaţiilor destinate; dacă din eroare s-a completat în afara zonelor, atunci testul trebuie refăcut complet. Cerculeţele se vor completa prin umplerea lor totală, fară a depăşi marginea; umplerea se va face în mod consistent (nu prin punctuleţ, x , bifare etc.). Dacă s-a depăşit marginea, dacă s-a completat din greşeală un alt cerculeţ (răspuns sau clasă), dacă testul s-a îndoit ori dacă din greşeală se pătează testul cu ceva pe cercurile numelui, clasei sau răspunsurilor corecte cerute, atunci testul trebuie refăcut. Tăierea răspunsului greşit nu este corectă (nu se admite pasta corectoare sau picul). Toate câmpurile trebuie completate.

Supraveghetorii trebuie să verifice pe parcursul concursului că fiecare candidat respectă întocmai instrucţiunile primite; să verifice la primirea testelor de la participanţi dacă acestea sunt completate corect, dacă cerculeţele sunt corect bifate, dacă toate informaţiile esenţiale sunt completate (nume, clasă, materie, şcoală), dacă testul nu a fost îndoit, pătat sau completat în afara zonelor destinate. Dacă instrucţiunile nu au fost respectate, supraveghetorii vor permite înlocuirea şi refacerea testului. La trimiterea fişelor-grile către Organizatorul Internaţional Winners, acestea să fie neapărat în folie de plastic (aşa cum le şi primiţi) pentru a evita astfel eventualele ruperi, îndoiri, murdăriri sau orice alt tip de daune oricât de mici pe care fişa grilă de răspuns a elevilor ar putea-o suferi pe traseul către Editură şi care ar putea afecta grav corectitudinea şi rapiditatea stabilirii rezultatelor participanţilor Concursurilor Winners.Xeroxurile sau scanările lucrărilor, care se fac obligatoriu, se păstrează în şcoală, iar către Editură se trimit şi sunt acceptate doar originalele completate de concurenţi.

11. Pentru clasele III-XII punctajul unui test-grilă ( notat P 3-12 ) este dat de formula:

P 3-12 = (nr. răspunsuri corecte realizate de către elev / nr. total de subiecte tip grilă) x 50 + 40 puncte din oficiu. P 3-12 este cuprins între 40 si 90 puncte. Pentru rezolvarea perfectă a subiectului non-grilă se acordă 10,00 puncte, astfel punctajul final maxim posibil este de 100,00 puncte.

Pentru clasele I-II punctajul unui test-grilă ( notat P 1-2 ) este dat de formula: P 1-2 = (nr. răspunsuri corecte realizate de către elev / nr. total de subiecte tip grilă) x 60 + 40 puncte din oficiu.

P 1-2 este cuprins între 40 si 100 de puncte. Punctarea lui P 1-2 şi P 3-12 se face prin rotunjire la punct.

12. Unele subiecte ar putea depăşi programa şcolară de bază, testându-le concurenţilor inteligenţa, intuiţia, imaginaţia şi spontaneitatea. Dacă există mai multe variante corecte de răspuns, se vor puncta doar acestea corecte, oricare va fi bifată de concurent.În cazul unui subiect formulat greşit ( greşeală de tipografie sau alte erori) se acordă punctajul maxim pentru acel subiect. În acest sens, organizatorii pot trimite observaţii clare, detaliate şi argumentate cu obiectivitate. Observatiile referitoare la subiecte si variantele de raspuns corecte trebuie trimise cât mai urgent după desfăşurarea concursurilor, maxim la o săptămână după afişarea variantelor corecte de răspuns pe site, care sunt afişate la două săptămâni după fiecare concurs.

13. Toţi concurenţii din clasele I-XII care obţin maxim 80 de puncte vor primi certificate de competitivitate.

Pentru clasa I se oferă diplome de menţiune de la 81-89 puncte, premiul III pentru 90-95 puncte, premiul II pentru 96-99 puncte şi premiul I pentru 100 puncte.

Pentru clasa a II-a se oferă diplome de menţiune de la 86-92 puncte, premiul III pentru 93-96 puncte, premiul II pentru 97-99 puncte şi premiul I pentru 100 puncte.

Pentru clasele III-XII se acordă diplome de menţiune pentru punctaje de la 78 la 83 puncte, premiul III pentru 84-86 puncte, premiul II pentru punctaje de la 87 la 97 puncte şi premiul I de la 98 la 100 puncte. La Informatică, Matematică, Chimie şi Fizică clasele V-XII se acordă menţiune pentru 73-83 puncte, premiul al III-lea pentru 84-89 puncte, premiul al II-lea pentru 90-97 puncte şi premiul I pentru 98-100 puncte.

Şi concurenţii care nu s-au calificat pentru premii vor fi recompensaţi în limita fondului de premiere.

Marile premii se acordă claselor III-XII, în ordinea descrescătoare a punctajelor pentru concurenţii care rezolvă şi subiectul non-grilă. În caz de dificultate în repartizarea premiilor se pot lua în considerare câte un criteriu pe rând, până la departajare: numărul de concurenţi din instituţie, numărul de premianţi la nivel de instituţie educaţională, media din ultimul semestru încheiat la disciplina respectivă, mediile în toţi anii la disciplina respectivă, mediile şcolare din toţi anii, rezultatele anterioare la Concursurile Winners şi un nou subiect de baraj.

14. Se acordă certificate Winners organizatorilor cu minim 30 de participări în total.
15.
Revistele de concurs, premiile şi certificatele vor fi primite în luna ianuarie pentru semestrul I şi în lunile mai-iunie pentru semestrul al II-lea. Testele, cum sunt cele de IQ, nu permit accesul la premiile Winners, rezervate concursurilor Winners.

16. Organizatorii locali din instituţia educaţională vor completa toate certificatele la aflarea rezultatelor afişate pe site.

17. Eventualele contestaţii se pot face în termen de 72 de ore din momentul afişării rezultatelor pe site-ul Winners. Contestaţia valabilă se face în scris prin poştă, doar de către organizatorul principal din şcoală, după ce un organizator local i-a verificat în scris răspunsurile concurentului după copia lucrării; această verificare scrisă şi semnată trebuie să însoţească contestaţia, într-o scrisoare recomandată.

18. În cazul în care, din diverse motive, premiul nu este ridicat în maxim trei luni de zile de la data oferirii lui (data premierii), va fi retras definitiv premiantului deţinător şi va intra în fondul de premiere viitor.

Nu suportăm cheltuielile legate de deplasarea până la locul de plecare în tabără, în cazul în care se vor acorda locuri în tabără ca premii sau bonusuri sau deplasarea la sediul nostru. Marile premii nu sunt cumulative. Nu se vor acorda două mari premii la aceeaşi ediţie organizatorilor sau elevilor.

19. Organizatorii şi concurenţii au obligaţia să consulte permanent site-ul nostru pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, regulament, premiere sau organizare privind Concursurile Winners.

20. Se recomandă desfăşurarea unei faze locale de pretestare Winners (pentru o punctare mai mare la dosarul profesional), cu subiecte şi corectură locale, înaintea concursului internaţional propriu-zis Winners, anunţat în Calendar. Editura nu va furniza subiecte sau alte materiale pentru pretestări la această fază. Nota de promovare este 5 din 10 maxim sau calificativul suficient.

21. Editura işi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare unei bune derulări a întregului program Winners, inclusiv ajustarea prezentului regulament, cu o înştiinţare prealabilă pe site-ul său.

22. Toate materialele expediate către Editură, precum şi pozele, filmele realizate cu ocazia taberelor, activităţilor recreative, premierilor şi prezentărilor devin proprietatea acestuia din momentul recepţiei lor şi ar putea fi folosite în acţiuni de publicitate şi marketing.

23. Obiectele, taberele, bursele şi celelalte premii din materialele promoţionale ale Concursurilor Winners, de pe site-ul, din revistele, culegerile şi toate produsele Editurii Succes Deplin, sunt cu titlu de prezentare şi nu reprezintă obligaţie contractuală din partea societăţii organizatoare a Concursurilor Winners, premiile fiind diferite la fiecare ediţie. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru sumele încasate de organizatori în vederea cheltuielilor locale din instituţiile participante, aceste sume nefiind încasate de Editură.

24. Editura îşi rezervă dreptul de a selecta colaboratorii şi clienţii.

25. Încheierea acordului de parteneriat (protocolului de colaborare) este facultativă şi nu este o condiţie a participării la concurs. Doritorii pot totuşi încheia acest acord de parteneriat, printându-l în două exemplare de pe site-ul Editurii.

Succes Deplin!

Vă mulţumim pentru interesul, aprecierea şi susţinerea acordată concursurilor,

revistelor şi produselor marca WINNERS!

Director General,

Florin Vasiliu

Reclame

One response to “Invitaţie la ediţia a XXI-a a Concursurilor Internaţionale Şcolare WINNERS

  1. maria dragan spune:

    buna . pe mine ma intereseaza unde gasesc variante de concurs. adica niste fise pe care sa le rezolv cu elevii inaintea concursurilor

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: