altairicar

Just another WordPress.com site

In Memoriam Mihai Marinciuc Chisinau, 24-25 noiembrie 2012

Concursul de Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc Chisinau, 24-25 noiembrie 2012 LT Orizont, filiala Durlesti PROGRAM 08.30 – 9.00 …

Sosirea şi înregistrarea participanţilor (LT „Orizont”, filiala Durleşti, str. Dimo 22/1, tel. 022 584104 , deplasarea cu microbusele nr. 101; 124 şi 180). http://moldoturc.orizont.org/contacte/) 9.00 -9.20 Deschiderea solemnă a Concursului 9.20 -9.30 Plasarea elevilor în sălile de concurs 09.30 – 12.30 Desfăşurarea turului teoretic pentru elevi 09.30 – 12.00 Seminar metodic pentru conducătorii echipelor 12.30 – 20.00 Prezentarea soluţiilor 13.00-15.15 Verificarea lucrărilor de concurs 15.30 Închiderea olimpiadei, premierea învingătorilor    25.12.2012 10.00 Plasarea subiectelor, soluţiilor şi rezultatelor concursului (www.ceem.usm.md)

COMITETUL ORGANIZATORIC

Spiridon Rusu, Preşedinte al Concursului, conferenţiar, UTM

Florea Uliu, Preşedinte Onorific, doctor, conferenţiar universitar, Universitatea din Craiova

Igor Evtodiev, Preşedintele Consiliului Olimpic, doctor habilitat, conferenţiar universitar, USM

Yazar Mehmet-Ali, Vicepreşedintele Consiliului Olimpic, Directorul  LT “Orizont”, filiala Durleşti

Elena Ciuhri, Vicepreşedinte, vicedirector LT “Orizont”, filiala Durleşti

Pînzari Olga, Vicedirector LT “Orizont”, filiala Durleşti

MEMBRI DE ONOARE AI CONSILIULUI OLIMPIC

Tamara Curtescu-Marinciuc, DGETS, municipiul Chişinău, Centrul Municipal de Excelenţă

Valeriu Canțer, academician, președinte CNAA, președinte, Societatea Fizicienilor din Moldova

Ion Tighineanu,  membru corespondent, vicepreşedinte AŞM

Ion Bostan, academician, rector UTM

Gheorghe Ciocanu, doctor habilitat, profesor universitar, rector USM

Victor Păgînu, consultant principal, Ministerul Educaţiei

Aurel Marinciuc, doctor în ştiinţe fizico matematice, UTM

Turgai CEN, Director General al Liceelor Teoretice ORIZONT

Ion Holban, doctor în ştiinţe fizico matematice, CNAA

Leonid Culiuc, membru corespondent, director IFA AŞM

Anatolie Sidorenco, doctor habilitat, director IIEN AŞM

Valerian Dorogan, doctor habilitat, prorector UTM

Petru Gașin, doctor habilitat, profesor  universitar,  USM

Mihail Caraman, doctor habilitat, profesor  universitar,  USM

Florentin Paladi, dr. habil., conferenţiar universitar, decanul facultăţii de Fizică şi Inginerie, USM

Gheorghe Ţurcanu, doctor în ştiinţe fizico matematice, conferenţiar universitar, USM

Sergiu Andronic, doctor, decanul facultăţii de Radioelectronică şi Telecomunicaţii, UTM

Anatolie Casian, doctor habilitat, şef catedră Mecanică Teoretică, UTM

Alexandru Rusu, doctor., şef catedră Fizică, UTM

Mircea Calpagiu , doctor în ştiinţe fizico matematice, conferenţiar universitar, UTM

Iulia Malcoci, doctor în ştiinţe fizico matematice, AŞM

Ştefan Tiron, lector superior, USM

Ina Botnari, director, Centrul Municipal de Excelență

Centrul de Excelenţă pentru Educaţie Modernă

Facultatea de Fizică şi Inginerie

Universitatea de Stat din Moldova

Centrul Municipal de Excelență

Societatea Fizicienilor din RM

Universitatea Tehnica

LT ORIZONT, filiala Durlesti

Reclame
Lasă un comentariu »

Societatea Fizicienilor din Republica Moldova

Casa Științei și Tehnicii din RM

Centrul de Excelenta

pentru Educatie Moderna (CEEM) Moldo-Roman

Centrul Municipal de Excelență

Liceul Teoretic ORIZONT, filiala Durlești

Evtodiev Silvia                                           Evtodiev Igor

lector universitar, coordonator CEEM        dr.hab., conf. univ., Sef LCS „FMF”
tel/fax +373 22 577731                              tel +373 22 577589
   mob  +373 68151985                              mob  +373 69335228

Concursul de Fizică “In memoriam Mihai Marinciuc”,

Ediţia a II-a, 23-25 noiembrie 2012

Istoricul Concursului

În perioada 23-25 noiembrie 2012 îşi va desfăşura lucrările ediţia a II-a a Concursului de Fizică “In memoriam Mihai Marinciuc”. Acum un an, la 26 noiembrie 2011 în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc I-a ediţie a acestui concurs de fizică, activitate cu caracter competitiv, idee exclusivă a Grupului de eniţiativă a profesorilor de fizică, realizată de colegi şi discipoli ai Profesorului Mihai Marinciuc, de Centrul Municipal de Excelenţă, Firma Xerox şi unile Edituri cu care a colaborat Domnul Profesor.

                Acţiune avea drept obiectiv prioritar crearea priorităţilor de formare, dezvoltare şi promovare a elevilor din clasele a VI-a – a XI-a dotaţi cu interese şi aptitudini pentru fizică. Preşedinte al Concursului a fost desemnat dl. Spiridon Rusu, conferenţiar doctor, Universitatea Tehnică din Moldova, Preşedinte Onorific – dl. Florea Uliu, conferenţiar doctor, Universitatea din Craiova. Preşedinte al comitetului organizatoric al primii ediţii a fost dl. Miron Potlog, grd didactic superio, director adjunct, LT „Nicolae Iorga”. A sponsorizat acţiunea LT „Nicolae Iorga”, director dna Valentina Iurco, „Xerox Moldova”, director general dl. Tudor Acristinei, editura „Ştiinţa”, director dl. Gheorghe Prini, editura „Integritas”, director dl. Gheorghe Nicolaev, editura „Lyceum”, director Iurie Miron, Asociaţia Obştească ICAR şi colectivul didactic al Centrului Municipal de Excelenţă, unde a activat şi regretatul Domn Profesor Mihai Marinciuc. Conform regulamentului concursului instituţia, discipolii căreia au acumulat cele mai multe medalii, va fi gazdă a următoarei ediţii.

                Cupa Concursului de Fizică “In memoriam Mihai Marinciuc” se află pe parcursul unui an întreg în posesia instituţiei care a demonstrat performanţă prin elevii săi. Prima ediţie a Concursului a adus Cupa în Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti. Astfel Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, acumulînd prin lotul său condus de Domnul Profesor, dr.hab., conf.univ., Igor Evtodiev cel mai mare număr de medalii, va fi gazda ediţiei a II-a. Preşedinte al comitetului organizatoric la ediţia a II-a este doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar Igor Evtodiev. În grupul de lucru se regăsesc personalităţi ca academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Societăţii de Fizică din Republica Moldova, Preşedinte CNAA, fizicieni didacţi cunoscuţi ca V. Păgînu, M. Colpagiu, G. Ţurcanu, V. Gheţu, M. Potlog, I. Malcoci, I. Holban, M. Cotoros, V. Burleai şi mulţi alţi profesori.

Procedura de Înregistrare la

Concursul de Fizică “In memoriam Mihai Marinciuc”, Ediţia a II-a

În cadrul ediţiei a II-a la Concurs vor participa elevi din clasele VI-XI, Republica Moldova şi elevi delegaţi din România cu cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc.

Ediţia a II-a a Concursului „În memoriam Mihai Marinciuc” se va desfăşura în perioada 23-25 noiembrie 2012, anticipînd ziua de 26 în care ilustrul pedagog ar fi împlinit vîrsta de 74 de ani. Pentru participare elevii se pot înscrie la profesorii de la catedră din instituţia de provenienţă.

Înregistrarea şi Confirmarea participării elevilor la Concurs din numele Instituţiei se face prin completarea, semnarea, ştampilarea FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE (Anexa 1) şi expedierea pe adresa de email (ceemusm@yahoo.com ) pînă la 19 noiembrie 2012, ora 17:00 sau prezantarea pe suport Format A4 la Centrul de Excelenţă pentru Educaţie Modernă a USM, bl. 4, aula 421, str. A. Mateevici, 60, MD 2009, Chişinău.

Programul Concursului şi lista participanţilor înregistraţi vor fi afişate la 20 noiembrie 2012, ora 17:00 pe SITE-ul www.ceem.usm.mdwww.altairicar.wordpress.com, www.chisinauedu.md.

Preşedinte al comitetului organizatoric, dr.hab., conf.univ., Igor Evtodiev

CEEM: 022 57-77-31, 022 57-75-89, 069335228

Lasă un comentariu »

http://eveniment.md/?p=1265

Lasă un comentariu »

Tuturor, tuturor, celor interesati de programul Scolii de Iarna ALTAIR 2013, 2 – 8 ianuarie 2013…
SCOALA de TOAMNA IARNA 2013:
a) isi va realiza activitatile la Praga, CEHIA, Budapesta, Sopron si Hajduszoboszlo UNGARIA;
(TOATE HOTELURILE SUNT DE 3 STELE, EXCEPTIE – hotelul AURUM FAMILY, HAJDUSZOBOSLO, al doilea hotel de la Lacul Noroios…)

b) perioada de desfasurare – 2 -8 IANUARTIE 2013, 5 zile/4 nopti;
c) forma de instruire – training;
d) genericul activitatii: MANAGEMENTUL COMUNICARII ASERTIVE, respectiv – ELEMENTE DE MATEMATICA COMPETITIVA;
e) forma de evaluare – conferinta, respectiv – concurs;
f) Proiectul in cadrul caruia se va realiza activitatea: Prin auto- si intercunoastere spre formare de competente intr-o lume a cunoasterii…
g) programul prevede demipensiune (HAJDUSZOBOSZLO – 3 mese, bufet suedez) , program de excursii, training si seri tematice; h) divertisment: Aqua Palace, Aquaticum, Aqualand, pirtie de ski, excursii, seri tematice, etc.
Informatii suplimentare/program – le culegeti de pe blogul nostru – www.altairicar.wordpress.com
(LA TIMPUL POTRIVIT, RABDARE!!!!!!!!)

Vezi mai mult

Lasă un comentariu »

Jurnal de tabara, Budapesta, Lucia Argint-Caldare

28-29 octombrie

Sa consideram comunicarea  atit o arta cit si o stiintă…

Călătoria  nostră spre Scoala de toamna Budapesta a inceput  cu un paradox  climateric. Din Chișinău ne-am pornit  dezbrăcați din cauza temperaturii ce nicidecum nu semăna a una tomnatică, pentru  un sfirsit de octombrie.

Autocare multe, agitație, emoții pe de o parte ale părinților, emoții din partea noastră,  emoții din partea elevilor nerăbdători a ne porni la drum…E greu să convingi o masă mare de oameni (părinți bunei, prieteni etc) că totul va fi bine… Mă strădui să arăt că singură cred în ceea ce le spun…

Ungaria ne-a întîmpinat  cu  ceață, lapoviță și cîmpuri înzăpezite. Dintr-o vară tomnatică moldovenească am nimerit într-o iarnă timpurie ungurească.  Pe drum încercăm să-i mai distrăm cu curiozități și fapte interesante despre  Ungaria și unguri. La un moment , după ce termin fraza: ” săptămînal un ungur mănîncă un kg de carne de porc, spre nemulțumirea purcelușilor…” autobusul nostru depășește o mașină ce transportă purceluși care ne privesc curioși după barajele metalice. La vedera lor, nivelul I al autobusului, încep a zîmbi  și a se amuza. Interesant, cei de la nivelul II au observat coincidența?!…

După o cazare ce puțin a durat  în hotelul Platanus din centrul Budapestei, a urmat o cină copioasă la Mileniult Tulip In

Totuși e bine cînd în grupul de copii sunt diverse talente…

Cît am așteptat cazarea, la intrarea în hotel băieții au organizat un mini concert acompaniat de chitară. Fără să vrea elevii noștrti au focut un serviciu Hotelului – o mică acțiune de publicitate.  Acorduri sigure, melodii și voci frumoase, textul în engleză a melodiilor binecunoscute, opreau pentru cîteva clipe trecătorii Budapestei în fața grupușorului de  tineri moldoveni ce străduitor cîntau în cor melodiile tinereții lor.

În timpul cinei, deservirea e deosebită, tacîmurile, sala și atmosfera îți amintesc de noblețe și statutul orașului pe care îl vizităm. Fosta capitală imperială, păstrează  în cele mai mici detalii elemente ale aristocratismului, ele prezente în lucruri mărunte dictează undeva și conduita și comportamentul Taberei noastre…

Toți (elevi, părinți și profesori) sunt foarte mulțumiți și satisfăcuți. Elevii noștri impuși, poate, de această atmosferă  specifică Budapestei, au păstrat  pe parcursul cinei ”protocolul” și eticheta, căutînd cu privirea aprecierea  noastră a profesorilor.  În final, am fost mîndri pentru ei… Fără să ne dăm seama am început deja Managementul comunicării, la moment, nonverbale.

Prima lecție din prima seară  de Tabără: este foarte greu să lucrezi  cu toate abilitățile oratorice pe care le ai cu toată tabăra odată într-un spațiu foarte mic. Cu toate că vrem sa nu de divizăm, în grupuri mici totuși e mai ușor de lucrat… Mă bucură faptul că elevii de la diverse instituții sunt foarte receptivi și nu se separă între ei după instituțiii, Comunicarea și socializarea continuie în Tabăra noastră de Toamnă…

A două lecție: Nici odată nu merită să ai încredere 100%  în nimeni! Доверяй, но проверяй, (asta mai mult pentru mine)…Oamenii bine informati au asteptari clare in privinta viitorului ( Pastrati o atitudine pozitiva, indiferent despre cine este vorba…)

Alexandrina, animatoarea taberei, fie din cauza oboselii fie din lipsă de experiență îi este pînă ce greu să  intre în noul său rol. Are însă o echipă de susținători ajutori Mâne o așteaptă prima sa manifestare, primul său test în calitate de animator la SEARA VEDETELOR….

Acum, pe echipe, seduși de luminile Budapestei nocturne,  ieșim să facem o promenadă înainte de somn…

30 octombrie

După un dejun decent în restaurantul hotelului, azi au început  atelierele de formare cu genericul Managementul comunicării.

Ne bazăm pe mai multe subiecte:

 •  Autocunoașterea
 • Autoprezentarea
 • Cum sa te faci inteles
 • Dezvoltarea curajului si a increderii de sine
 • Elementele esentiale in discursul de succes
 • Cum sa captezi interesul audientei etc.

Teoria o diluăm cu jocuri de cunoaștere sau de consolidarea a echipelor.

Neajuns: din cauza mai multor circumstanțe nu se primește sa amesticăm grupurile cu care am venit. Vom căuta însă soluții cît mai optime ca cei care se cunosc să poată să comunice și cu elevii  din alte instituții. Le-am împărțit azi bilețele cu Prietenul tainic, nu sunt sigură dacă va lua foc, dar merită să încercăm…

Lecția zilei: Să nu considerați că e de la sine înțeles să fim ajutați de cei din jur. Este important să stabilim un sistem coerent si regulat pentru a comunica.

Merită să menținem concentrarea asupra activitatilor de zi cu zi.

Suntem atenți și apreciem performanțele, chiar și cele mai mici….

Acum e ora prînzului, o parte din tabăra nostră revine din Excursia Turul orașului, și peste o oră încep atelierele,  echipele noastre însă abia așteaptă să vadă Budapesta ziua, orașul  pare că e poleit cu aur din cauza parcurilor îngălbenite.

E o zi frumoasă  de toamnă cu soare, sunt sigură că vor aprecia ce urmează să afle despre ”Perla Dunării”, mai cu seamă că au de realizat la sfirșit de  Tabăra Cartea de Impresii ”Budapesta în viziunea Taberei de Toamnă Altair -2012”.

Doamne ajută și colegilor noștri din alte localități!

31    octombrie – 1 noiembrie

”Cuvintele sunt cheia – alese corect pot deschide orice suflet si inchide orice gura!”

Zilnic ne ciocnim de misterele orașului gazdă, capitala Ungariei suscită curiozitatea și imaginația. Enigmele Budapestei te ademenesc să le descoperi și în procesul de valorificare îți crează senzația că ești copil mic intrigat de despachetare a proaspătului cadou primit. Taina se ascunde la fiecare colț de stradă a Budapestei vechi. Nu știi niciodată ce ți se va deschide după următorul colț de stradă, o biserică în stil gotic ce se înalță spre cer aidoma unei lumînări încrustate, un palat decorat cu exes de zel, în stil baroko, cu mulți cupidoni ghiduși ce te privesc șmecher de la înălțimea amplasării, sau vre-un monument a unui strămoș maghear cu trăsături asiatice ce vine parcă să-ți amintească despre originea hunică a ungurilor.

Totodată aflarea Taberei noastre în Budapesta reprezintă o șansă de a ne simți ca marii romanitici alchimiști de pe timpuri. Exact ca și noi acum, în relația sa cu tainele noilor descoperiri, ei apelau atăt la rațiune, la vis, la speranța apariției unei minuni, pe efortul  și credința sinceră că tainele se deschid doar  pentru cei care au ochii larg deschiși și inimele curate. Excursia Turul Orașului, doar mai mult ne-au intrigat dorința de a cunoaște mai mult despre acest oraș mare și aparent liniștit.

Aceeași senzație ne însoțește înainte de atelierele noastre zilnice de formare. Niciodată nu știi cum va reacționa grupul de adolescenți la informația prezentată sau metoda utilizată. Și cîtă satisfacție primești în momentul cînd  timpul a experat, iar elevii tăi parcă mai așteaptă ceva de la tine…

Lecțiile Zilei de ieri:

 • Claritatea si repetiția sunt cheia comunicării eficiente.
 • Trebuie să păstrăm mesajul esential simplu si să-l furnizăm intr-un mod clar si ușor de inteles.
 • De creat suficiente ocazii ca să îi ascultăm pe ceilalti, să cerem sugestii și să raspundem  la intrebările acestora.
 • Acordăm tuturor oamenilor posibilitatea de a-si impartași ideile și de a-și face cunoscute frustrările.
 • Zîmbetul nu costă nimic, dar atîtea ”spune”….

Atelierile  noastre de formare au un avantaj: Comunicarea  este realizată în 3 limbi.  Din cele 7 echipe formate, 2 sunt conduse de profesori – formatori, specialiști în limba engleză, 1 în limba franceză și 4 în l.română. Jocurile ocupă cea mai mare parte a formării, tematica proiectului ne permite să improvizăm diferite,  fapt de care profităm din plin.

Principiile de lucru în grupe:

 • Activitate. Participăm, repartizăm       responsabilitățile. Rezultatul depinde de VOI  (adolescenți),Noi, (formatorii)  organizăm situațiile.
 • Cofedențialitate. Informația despre participanți, nu se răspîndește.
 • Acum și Aici, vorbim despre sentimente și emoții,      la timpul present, discutăm situația într-o situație concretă la training.
 • Conlucrăm, colaborăm, avem nevoie  de relație inversă, constructivă .
 • Suntem disciplinați, respectăm timpul și opinia  celorlalți.

În timpul trainingurilor conștientizez cît de universală este totuși profesia noastră. În situația de formator te impui să ”jonglezi” și să combini actualul de azi cu tradiționalul, neobișnuitul cu banalul, tipicul cu creativul, științificul și cotidianul. Tradițiile școlii noastre naționale, noile standarte europene în educație, valorile general-umane, așteptările sociale, amalgamul de forță, creativitate și aspirație naște în final  – un Stil și o Poziție. Majoritatea formatorilor mei sunt profesioniști. Profesionistul este o noțiune ce presupune flexibilitate, adică o permanentă creștere, modificare și dezvoltare. A fi formator în Tabăra ALRAIR, înseamnă a absorbi tot ce este nou, a căuta  a combina  metode vechi  la situații noi și invers; înseamnă a trece printr-o reevaluare și comparație experiența și valorile personale, a te dezvolta și crește continuu. Ceea ce înseamnă că de la Tabăra Altair au de cîștigat toți, atît cei formați cît și cei care formează…

A fi un profisionist presupune a deține o Taină. A găsi combinația proprie, unicală de sensuri, valori, obiective și metode. Această Taină, ce constă în secretele unei comunicări eficiente nu o poți vinde și nici impune nimănui forțat. O poți doar descoperi pentru tine însuți. Cu această taină te poți doar împarte, și doar cu cei, care sunt pregătiți să asculte și să prea ce este mai bun, a căror inimi bate în unison cu a ta. Așa deci, Tainele se dăruiesc, aici în tabăra noastră din Budapesta…. Săptămîna  Taberei de toamnă a oferit posibilitatea de a descoperi tainele comunicării pentru sine și pentru ceilalți.

Activitatea proiectului nostru ”PUTEREA PREZENTULUI” are ca Motto: ”Construim poduri pentru a nu ramîne singuri, fie si ridicind cetati”, își găsește reflectare în multe elemente simbolice: Ne aflăm într-un Oraș al Podurilor, utilizăm testul psihologic ”Podul”, avem pregătit un jocuri ”Poduri și Maluri”, ”Constructorii de Poduri”. Doar să ne ajungă timp să le realizăm pe toate….

Seara  peste așteptările noastre s-a desfășurat searata dansantă cu elemente de Halloween.  Mari și mici participanții taberei, s-au prezentat mascați, păcat că unele complexe au reținut eroii necunoscuți, dar foarte interesanți, pe scaunele din sală, neavînd curaj de ași demonstra masca în practică adică în diverse probe de concurs. Totuși pentru multă lume, asemenea activități distractive le ajută să se descătușeze, să încerce un nou rol, și ne oferă nouă profesorilor să-i descoperim pe elevii noștri din noi perspective….

Lecțiile zilei :

 • Dați oamenilor ocazia sa vă puna intrebări, să vă dea feedback, sa facă sugestii și să-și exprime ingrijorările.
 • Creati celor din jur posibilitatea de a comunica prin diferite moduri.
 • Tratați oamenii dupa cum doriți să fiți tratat.

Am vizitat Tropicariul din Budapesta…… Îmi pun întrebarea, oare de ce așa ceva nu există și la noi în Chișinău?  Corali și pești exotici, vietățile oceanelor, reptile terestre și de apă din zone tropicale aduse de la mii de kilometri în Ungaria care nu are ieșire la mare, toate și-au găsit loc sub bolta unui acvarium uriaș….Aflarea în Tropicariu, te calmează și îți aduce aminte că Omul este doar o minusculă parte din marele puzzle al Creatorului…

Astăzi este sărbătoare”Ziua Tuturor Sfinților”, pe străzile Budapestei  e practic pustiu și magazinele nu lucrează. Afară plouă mărunt, ai impresia că și cerul aici îi deplînge  pe cei plecați dintre cei vii…

E păcat, totuși, să pierdem ziua stînd în hotel.  Pentru cei mici care nu vor pleca nicăieri cu excepția Mac Donald’s-ului, fetele mele au  pregătit două ateliere  creative. Oferim posibilitatea elevilor mici să se învețe să împletească singuri  brățara taberei, fie să confecționeze ursuleți de gips pentru Prietenul său tainic… Cei mari au de pregătit pentru finalul sejurului în Budapesta Rețeta Celei mai Eficiente Comunicări, pe care urmează să o prezinte la concursul de rețete, dar au și ceva timp liber după masă de a merge împreună cu profesorii la faimoasa Grădina Zoologică  din Budapesta sau la Băile Gellert  cu ape termale care azi lucrează…

Peste o oră ne întîlnim cu  reprezentanții Ambasadei  Republicii Moldova în Ungaria. Consulul s-a arătat interesat de dezvoltarea proiectului nostru. Sunt curioasă să aud ce idei și planuri are,  ce poate să ne propună…

Croaziera pe Dunăre în seara aceasta va finaliza frumos descoperirea tainelor Budapestei…. Timpul  în tabără a trecut   foarte repede, din păcate, deosebit de repede…

Elevii noștri au prezentat în ultima zi  două produse deosebit de valoroase pentru noi:

Impresiile sale despre Budapesta prin intermediul desenelor, colajelor etc ”Budapesta în viziunea copiiilor” și  Reteta celei mai eficiente comunicări, unde în loc de cratițe șiproduse alimentare au folosit emoții, sentimente, valori și capacități.

Obiectivul Taberei a fost realizat, cu toate că multe dintre cele planificate așa și nu au fost scoase din desaga de idei și experiențe pedagogice…

Dar, vor urma și alte posibilități, noi formări și tabere. Să fim sănătoși…

Ultimele lecții înainte de plecare:

Multumim TUTUROR  pentru susținere !

 • Să nu uităm,  că a considera că sustinerea ni se cuvine, este o greșală.
 • În pofida cuvintelor reușit alese: ”Majoritatea oamenilor  își vor aminti ce faceai, nu ce spuneai” …

Analiza rezultatelor:

Timp de  cinci zile, șapte grupe de elevi au trecut prin mai multe etape de bază ale dezvoltării comunicării. Situația a evaluat încet dar sigur spre o etapă de deschidere, de manifestare încrederii și dorința de a comunica activ cu cei din jur.

Trainingurile, care vor  fi continuate cu siguranță ulterior și în alte tabere, învață și ajută tinerii cum să devină mai încrezuți în forțele proprii, să comunice mai productiv, ocolind conflictele, fără a-și leza interesele.

Tematica  Taberei  este una foarte  actuală și solicitată de adolescenții sec. al XXI –lea, anume aici se  autoanalizează, și învață să-i înțeleagă pe cei din jur.  Capătă noi cunoștințe cum să dirijeze cu ”starea vremii”  lăuntrice, cum să se perceapă pe sine însuși în raport cu ceilalți, să audă și să simtă partenerul  implicat în comunicare. Cum să soluționeze conflictele, cum să evii un lider apreciat cum să construiești o relație în care toți să se simtă confortabil….

Lasă un comentariu »

Impresiile celui mai tînăr animator al taberei de toamnă Altair -2012, Cheptănaru Alexandrina


Fiind un lucru binecunoscut, tematica taberei de toamnă ALTAIR 2012 a fost managementul comunicării eficiente. Noi, elevii şi profesorii, am avut drept scop „construirea podurilor”. Luând în considerare faptul că oraşul Budapesta dispune deja de opt poduri deosebit de frumoase, noi am fost cei care le-am dat o altă conotaţie, percepându-le ca unirea a două culturi diferite şi concilierea lor prin prisma relaţiilor de prietenie şi cooperare.
Pentru mine şi majoritatea colegilor mei, capitala maghiară a însemnat o nouă viziune asupra lumii, o schimbare lăuntrică ce urmează să contamineze şi să inspire pe cei din jur. Deşi societatea abordează lumea subiectiv, Budapesta a fost punctul de împăcare a tuturor, pentru că odată văzută, ea rămâne imortalizată în sufletul fiecăruia. Un merit aparte al capitalei ungurilor este arhitectura deosebită. Anume faptul că orice clădire cu cea mai mică însemnătate istorică are elemente arhitecturale demonstrează încă o dată spiritul patriotic al maghiarilor şi justa apreciere a valorilor naţionale. Ţin să menţionez că acest aspect a fost o lecţie pentru noi şi o motivaţie spre schimbare în viitor. Dorinţa de a cunoaşte mai bine oraşul a generat multiplele contacte cu locuitorii Budapestei, care au dezminţit stereotipurile că sunt introvertiţi şi rezervaţi. Dimpotrivă, ei s-au arătat foarte receptivi şi buni cunoscători ai limbilor.
În calitate de animator, am avut parte de o experienţă destul de stresantă, dar şi inedită. Profit de posibilitate şi mulţumesc profesorilor şi colegilor mei pentru susţinere şi receptivitate. Pot afirma cu certitudine că dintre toate cele treisprezece (numărul mă provoacă să nu mă opresc aici!) ediţii ale taberei ALTAIR la care am participat, anume aceasta a fost cea de la care m-am întors cu noi idei şi viziuni care îşi aşteaptă materializarea.
Sunt un copil fericit din mai multe motive…

Unul dintre cele mai importante în plan educativ este oportunitatea pe care o am să particip în cadrul taberei ALTAIR, ediţiile căreia reprezintă evoluţia mea.

Lasă un comentariu »

Picaturi…de la Scoala de Toamna ALTAIR 2012…spre Scoala de Iarna 2013…

Lasă un comentariu »

Impresii de neuitat de la Budapesta…

Lasă un comentariu »

Impresii de neuitat de la Budapesta…

1 Comentariu »

Un grup de elevi şi profesori moldoveni au vizitat Ambasada R. Moldova din Cehia

(preluat de pe site-ul Ambasadei RM in Cehia)

Un grup de elevi şi profesori din Republica Moldova au particpat la Praga, în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2012, la şcoala de toamnă „Prin inter – şi autocunoaştere spre competenţe într-o lume a cunoaşterii”, organizată sub egida proiectului Direcţiei generale educaţiei, tineret şi sport al municipiului Chişinău – „ALTAIR”.

Programul şcolii de toamnă a inclus, la 2 noiembrie curent, o vizită la sediul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Cehă, unde oaspeţii au avut o întilnire cu Ambasadorul Ştefan Gorda, şi echipa diplomaţilor moldoveni.

Diplomaţii au făcut o prezentare a activităţii şi sarcinilor trasate în cooperarea dintre Republica Moldova şi Republica Cehă. În cadrul discuţiilor, echipa ambasadei a răspuns la un şir de întrebări de ordin economic, social şi consular, adresate de către vizitatorii ambasadei.

Lasă un comentariu »